Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W X Y Z

I

Imitátor
Isardam

Imitátor
Kameň, ktorý imituje ťah kažého kameňa (ťahá rovnobežne a na rovnakú vzdialenosť) zároveň s týmto ťahoma tým obmedzuje v pohybe kamene oboch súperov, neberie a nedáva šach.
Isardam
Exošach, v ktorom je ľubovoľný ťah (aj branie kráľa, ktorého hrozba je šachom) vedúci k paralýze podľa podmienky Madrasi ilegálny.