Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H I J K L M N O P R T U V W X Y Z

S

SAT
Samomat n-tým ťahom - sn# (Selfmate in n moves)
Semireflexný mat n-tým ťahom - semi-rn# (Semireflex mate in n moves)
Sériovoťahový pomocný mat n-tým ťahom - shn# (Series helpmate in n moves)
Sériovoťahový pomocný pat n-tým ťahom - shn= (Series helpstalemate in n moves)
Sériovoťahový reflexný mat n-tým ťahom - srn# (Series reflex mate in n moves)
Sériovoťahový samomat n-tým ťahom - ssn# (Series selfmate in n moves)
Siamské kamene (Siam units)
Skokan (x,y) (leaper - (x,y))
Slabý patrolový kameň (Weak patrol unit)
Stacionárny kameň (Stationary unit)
Strelcová blcha (Bishop Locust)
Strelcová žaba (Bishop Jabber)
Strelcový cvrček (Bishop hopper)
Strelcový lion (Bishop Lion)
Strelcový los (Bishop Moose)
Strelcový orol (Bishop Eagle)
Strelcový vrabec (Bishop Sparrow)
Strict circe
Supercirce
Supermutujúci kráľ (Super-transmuting King)
Superpao
Superpešiak (Superpawn)
Súbojový šach (Duellantenschach)
Škrečok (Hamster)
Špirálový jazdec (Spiralspringer)

SAT
Exošach, v ktorom je strana v šachu, pokiaľ jej kráľ môže urobiť ťah podľa ortodoxných pravidiel.
Samomat n-tým ťahom - sn# (selfmate in n moves)
Výzva, podľa ktorej biely prinúti čierneho matovať najneskôr n-tým ťahom
Semireflexný mat n-tým ťahom - semi-rn# (Semireflex mate in n moves)
Výzva, podľa ktorej biely prinúti čierneho matovať najneskôr n-tým ťahom. Pritom je len čierny povinný využiť možnosť dať jednoťahový mat.
Sériovoťahový pomocný mat n-tým ťahom - shn# (Series helpmate in n moves)
Výzva, podľa ktorej čierny robí n ťahov za sebou, tak aby ho po poslednom z nich biely mohol matovať. Pritom šachovať môže až posledným ťahom série.
Sériovoťahový pomocný pat n-tým ťahom - shn= (Series helpstalemate in n moves)
Výzva, podľa ktorej čierny robí n ťahov za sebou, tak aby ho po poslednom z nich biely mohol spatovať. Pritom šachovať môže až posledným ťahom série.
Sériovoťahový reflexný mat n-tým ťahom - srn# (Series reflex mate in n moves)
Výzva, podľa ktorej biely robí n ťahov za sebou, tak aby po n-tom ťahu bieleho mal čierny možnosť dať mu mat. Pritom sú obe strany povinné využiť možnosť dať jednoťahový mat. Biely pritom môže šachovať až posledným ťahom série.
Sériovoťahový samomat n-tým ťahom - ssn# (Series selfmate in n moves)
Výzva, podľa ktorej biely robí n ťahov za sebou, tak aby po n-tom ťahu bieleho mu čierny musel dať mat. Biely pritom môže šachovať až posledným ťahom série.
Siamské kamene (Siam units)
Dvojica kameňov, ktoré sa pohybujú súčasne, ťah nimi možno vykonať len ak obe časti môžu daný ťah urobiť. Pri braní jedného z dvojice kameňov sa zo šachovnice odstráni aj druhý.
Skokan (x,y) (leaper - (x,y))
Bodová figúra, ktorá ťahá a pôsobí na polia s jednou súradnicou odlišnou o x a druhou o y od jej poľa. Napr. jazdec je skokan (1,2).
Slabý patrolový kameň (Weak patrol unit)
Môže brať, šachuje a pokrýva, len ak je pokrytý iným kameňom tej istej strany. Pritom na začiatku každého reťazca kameňov, ktorý spôsobuje pokrytie daného slabého patrolového kameňa, musí byť iný ako slabý patrolový kameň.
Stacionárny kameň (Stationary unit)
Kameň, ktorý sa nepohybuje, len šachuje, kryje a napáda (tak, ako príslušný normálny kameň).
Strelcová blcha (Bishop Locust)
Špeciálna preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch strelca skokom na prázdne pole tesne za preskočený kameň opačnej farby. Pritom tento kameň zoberie.
Strelcová žaba (Bishop Jabber)
Pohybuje sa po líniach strelca, ale len na pole, za ktorým je najbližšie pole obsadené.
Strelcový cvrček (Bishop hopper)
Preskakujúca dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe (línii) strelca na prvé pole tejto dráhy za prekážkou. Napríklad pri postavení SCa2, SCa8, SCd5 sú možné ťahy SCa2-e6 a SCa8-e4.
Strelcový lion (Bishop Lion)
Preskakujúca líniová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po línii strelca na jedno z polí tejto línie za prekážkou. Napríklad pri postavení SLia1,SLia6,SLid4 sú možné tieto ťahy: SLia1-e5, SLia1-f6, SLia1-g7, SLia1-h8 a žiadne iné.
Strelcový los (Bishop Moose)
Modifikácia strelcového cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 45 stupňov.
Strelcový orol (Bishop Eagle)
Strelcový cvrček, ktorý nad prekážkou mení smer ťahu o 90 stupňov.
Strelcový vrabec (Bishop Sparrow)
Strelcový cvrček, ktorý nad prekážkou mení smer ťahu o 135 stupňov.
Strict circe
Modifikácia circe, pri ktorej nie je branie možné, pokiaľ pole znovuzrodenia braného kameňa nie je voľné.
Supercirce
Druh circe, pri ktorom strana vykonávajúca branie stavia kameň na ktorékoľvek pole šachovnice. Kráľa nemožno brať, pešiak premiestnený na prvý rad šachovnice sa z nej môže dostať len ďalším premiestnením, na poslednom rade sa premieňa podľa vôle berúcej strany. Podľa zváženia berúcej strany možno kameň aj odstrániť zo šachovnice.
Supermutujúci kráľ (Super-transmuting King)
Mutujúci kráľ, ktorý v šachu získava pohyblivosť šachujúceho kameňa a ponecháva si ju po tom, čo úspešne odvráti šach. V tom momente stráca svoju kráľovskú funkciu a hra pokračuje bez kráľovského kameňa na jeho strane.
Superpao
Ťahá ako normálna veža, berie a šachuje na vežovej línii za dvomi kameňmi.
Superpešiak (Superpawn)
Exokameň, ktorý je rozšírením pešiaka, môže vykonať ľubovoľný počet ťahov pešiaka v jednom smere naraz, napr. b2-d4-e5xf6. Branie mimochodom je u neho zrušené.
Súbojový šach (Duellantenschach)
Exopodmienka, podľa ktorej každá strana môže hrať len jedným kameňom, ktorý si vyberá pri svojom prvom ťahu, ostatné kamene len pôsobia vzhľadom na súperovho kráľa. Ak pôvodne vybraný kameň nemá legálny ťah (bol braný, viazaný, je šach, ktorý nemôže zrušiť a pod.), môže si táto strana vybrať iný kameň, ktorým ďalej ťahá.
Škrečok (Hamster)
Preskakujúca exofigúra pohybujúca sa ako cvrček, pri preskoku sa však otočí o 180º to znamená, že ťahá na pole bezprostredne pred kameňom, ktorý stojí na línii jej pohybu (nemôže teda brať). Ak stojí vedľa kameňa môže urobiť čistý tempový ťah.
Špirálový jazdec (Spiralspringer)
líniová figúra s jednotkovým ťahom jazdca, jednotlivé jednotkové ťahy sú rozložené špirálovite okolo ortogonálnej osi. Napr. ŠJa1 može robiť ťahy po líniach a1-c2-a3-c4-..., a1-b3-c1-d3-..., a1-c2-e1-g2 a a1-b3-a5-b7.