Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y

Z

Zebra
Zebrový lion (Zebra Lion)
Zebu

Zebra
Skokan (2,3).
Zebrový lion (Zebra Lion)
Preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch zebry na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
Zebu
Ťava + žirafa.