Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

F

Fers

Fers
Bodová figúra pohybujúca sa skokom na najbližšie pole po diagonále. Skokan (1,1)