Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H I J K L M N O P R S U V W X Y Z

T

Tao (Nao)
Tátoš (Nightrider)
Tátošová blcha (Nightrider Locust)
Tátošový cvrček (Nightriderhopper)
Tátošový lion (Nightrider Lion)
Ťava (Camel)
Ťavový cvrček (Camelrider-hopper)
Ťavový lion

Tao (Nao)
Čínsky tátoš, ťahá ako normálny tátoš, berie a šachuje na línii tátoša za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste.
Tátoš (Nightrider)
Líniová figúra s jednotkovým ťahom jazdca, figúra, ktorá sa pohybuje po dráhe vytvorenej z doskočných polí jazdca usporiadaných do priamky. Napríklad Tc1 môže na prázdnej šachovnici urobiť tieto ťahy: Ta2, Tb3, Ta5, Td3, Te5, Tf7, Te2, Tg3.
Tátošová blcha (Nightrider Locust)
Špeciálna preskakujúca figúra, majúca vlastnosti blchy na líniách tátoša.
Tátošový cvrček (Nightriderhopper)
Preskakujúca dráhovo-bodová figúra, pohybujúca sa skokom po dráhe tátoša na prvé pole tejto dráhy za prekážkou.
Tátošový lion (Nightrider Lion)
Preskakujúca dráhovo-dráhová figúra, pohybujúca sa skokom po dráhe tátoša na prvé pole tejto dráhy za prekážkou.
Ťava (Camel)
Skokan (1,3).
Ťavový cvrček (Camelrider-hopper)
Preskakujúca figúra, ktorá má vlastnosti cvrčka na líniách s poľami vzdialenými od seba (1,3). (Ťavový cvrček má rovnaký vzťah ku ťave ako tátošový cvrček ku jazdcovi.)
Ťavový lion
Preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch ťavy na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.