Definície exo kameňov a exo podmienok

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

C

Cárica (Empress)
Circe
Circe Assassin
Circe Equipollents
Circe Parrain
Circe Rex inclusiv
Circe výmenné (Platzwechselcirce)
Cous Cous Circe
Cvrček (Grasshopper)
Cvrček meniaci farbu prekážky (Chopper)
Cvrček2 (Grasshopper2)
Čínska ruža (Chinese Rose)

Cárica (Empress)
Kombinovaná figúra pozostávajúca z veže a jazdca.
Circe
Exošach, v ktorom sa braný kameň znovuzrodí na poli, na ktorom bol na začiatku partie rovnaký kameň tej istej farby. Pritom veže, strelci a jazdci sa znovuzrodia na poli rovnakej farby, ako je pole brania, pešiak na tom istom stĺpci, ako je pole brania. Keď je toto pole obsadené ľubovoľným kameňom, branie je ortodoxné (bez znovuzrodenia). Znovuzrodený pešiak môže robiť dvojkrok, veža rošádu. Exokamene sa znovuzrodia na poli premeny na rovnakom stĺpci ako pole brania, neutrálne kamene podľa toho, ktorá strana ich brala, na opačnej strane.
Circe Assassin
Modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň znovuzrodí aj v prípade, že jeho circe pole je obsadené, v takom prípade sa kameň z tohoto poľa odstráni zo šachovnice.
Circe Equipollents
Modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň znovuzrodí na poli stredovo súmernom s východiskovým poľom berúceho kameňa v symetrii podľa poľa brania, pokiaľ je na šachovnici a prázdne.
Circe Parrain
Modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň sa presunie paralelne s nasledovným ťahom strany, ktorej patril a tam sa súčasne s týmto ťahom znovuzrodí, pokiaľ toto pole leží na šachovnici a je voľné. Keď je toto pole obsadené ľubovoľným kameňom alebo leží mimo šachovnice, kameň sa nezrodí. Znovuzrodený pešiak na druhom rade môže robiť dvojkrok, veža na základnom poli rošádu.
Circe Rex Inclusiv
Modifikácia circe, v ktorej sú circe pravidlá rozšírené aj na kráľov, šachom je len hrozba uskutočniť branie kráľa, pri ktorom by bol odstránený zo šachovnice.
Circe výmenné (Platzwechselcirce)
Circe, kde si braný a berúci kameň navzájom vymenia miesta; pešiak môže stáť na svojom prvom rade, z neho sa však môže pohnúť len iným premiestnením (nie vlastným ťahom); pri premiestnení na svoj posledný rad sa premieňa podľa voľby strany, ktorá brala.
Cous Cous Circe
Modifikácia kukučieho circe, v ktorej sa pešiak pri braní figúrou premieňa podľa voľby berúcej strany.
Cvrček (Grasshopper)
Preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom na pole tesne za preskočený kameň. Ak na danom poli stojí súperov kameň, cvrček ho berie. Napríklad pri postavení Ca1, Ca3, Cd4, Ce3 sú možné tieto ťahy: Ca1-a4, Ca1-e5, Ca3-f3, Cd4-f2, Ce3-c5.
Cvrček meniaci farby prekážky (Chopper)
Modifikácia cvrčka, kameň, ktorý preskočí, zmení farbu na opačnú.
Cvrček2 (Grasshopper2)
Preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom na druhé pole za preskočený kameň.
Čínska ruža (Chinese Rose)
Chodí ako ruža, berie a šachuje na línii ruže za prvým kameňom, ktorý jej stojí v ceste.