Definície exo kameňov a exo podmienok

B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

A

Alfil
Alfilový lion
Alibaba
Amazonka
AMU
Andernašský šach
Andernašský šach Rex Inclusiv
Antiandernašský šach
Anticirce typ Calvet
Anticirce typ Cheylan
Antilopa (Antelope)
Antipodean Circe

Alfil
Bodový nepreskakujúci kameň, ktorého doskočné pole je vzdialené od východiskového o súradnice 2,2. Skokan (2,2)
Alfilový lion
Preskakujúca figúra, pohybuje sa po líniach alfila na jedno z polí za preskočeným kameňom, napr. v postavení ALa1, Pc3 može AL ťahať na polia e5 a g7.
Alibaba
Kombinovaná figúra pozastávajúca z alfila a dababy.
Amazonka
Kombinovaný kameň s pohyblivosťou dámy a jazdca.
AMU
Mat je možný len vtedy, keď matujúci kameň je pred pred svojim matujúcim ťahom napadnutý jedným súperovým kameňom. Matujúci ťah nenapadnutým kameňom je ilegálny. Akýkoľvek ťah, ktorý nevyhnutne vedie k ilegálnemu ťahu je zakázaný.
Andernašský šach (Andernach Chess)
Exošach, v ktorom kameň berúci iný kameň, získava jeho farbu. Prefarbená veža na východiskovom poli má znovu právo rošády, pešiak na základnom rade právo dvojkroku.
Andernašský šach Rex inclusiv (Andernach Chess Rex inclusiv)
Andernašský šach s doplňujúcou podmienkou, podľa ktorej sa zmena farby pri braní vzťahuje aj na kráľa. Pritom nemožno uskutočniť branie, pri ktorom by novonafarbený kráľ bol v šachu (takže polia v dosahu kráľa obsadené kameňmi opačnej strany možno kryť kameňmi rovnakej farby ako kráľ).
Antiandernašský šach (Antiandernach Chess)
Exošach, v ktorom kameň vykonávajúci ťah bez brania mení svoju farbu na opačnú. Takto vzniknutá veža na východiskovom poli má znovu právo rošády, pešiak na základnom rade právo dvojkroku.
Anticirce typ Calvet
Modifikácia circe, v ktorej sa pri braní braný kameň odstráni zo šachovnice a berúci kameň sa premiestni na pole znovuzrodenia. Branie nie je možné, pokiaľ toto pole nie je pred ním voľné, je však možné na poli znovuzrodenia. Šach je hrozba zobrať kráľa.
Anticirce typ Cheylan
Modifikácia circe, v ktorej sa pri braní braný kameň odstráni zo šachovnice a berúci kameň sa premiestni na pole znovuzrodenia. Branie nie je možné, pokiaľ toto pole nie je pred ním voľné a branie nie je možné na poli znovuzrodenia berúceho kameňa. Šach je hrozba zobrať kráľa.
Antilopa (Antelope)
Nepreskakujúci bodvý kameň, ktorého doskočné pole je vzdialené od východiskového o súradnice 3,4 - skokan (3,4)
Antipodean Circe
Antipodean Circe - modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň znovuzrodí na poli vzdialenom o vektor (4,4) od poľa brania, pokiaľ je prázdne.