Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z

V

Vertikálna valcová šachovnica (Vertical Cylinder Board)
Vao
Veľká ťava (Camelrider)
Veľká zebra (Zebrarider)
Vezír (Wazir)
Vežová blcha (Rook Locust)
Vežová žaba (Rook Jabber)
Vežový cvrček (Rookhopper)
Vežový kontracvrček (Contra Rookhopper)
Vežový lion (Rook-Lion)
Vežový los (Rook Moose)
Vežový orol (Rook Eagle)
Vežový superlion (Rook Superlion)
Vežový vrabec (Rook Sparrow)
Vogtlandský šach (Vogtland chess)

Vertikálna valcová šachovnica (Vertical Cylinder Board)
Šachovnica stočená do tvaru valca tak, aby stĺpce 'a' a 'h' boli tesne pri sebe, takže napr. Jg1 pôsobí na a2.
Vao
Čínsky strelec, ťahá ako normálny strelec, berie a šachuje na línii strelca za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste. V postavení: biely Ka2,Vaoa1,Vaoe3, čierny Kg1,pg7,Vaoe5 môže Vaoa1 urobiť nasledovné ťahy: Vaob2, Vaoc3, Vaoad4+, Vao:g7.
Veľká ťava (Camelrider)
Líniová figúra s jednotkovým ťahom ťavy, ktorá sa pohybuje po priamych líniách.
Veľká zebra (Zebrarider)
Líniová figúra s jednotkovým ťahom zebry, ktorá sa pohybuje po priamych líniach.
Vezír (Wazir)
Bodová figúra pohybujúca sa skokom na najbližšie pole po horizontále, alebo vertikále. Skokan (0,1).
Vežová blcha (Rook Locust)
Špeciálna preskakujúca figúra, majúca vlastnosti blchy na líniách veže.
Vežová žaba (Rook Jabber)
Pohybuje sa po líniach veže, ale len na pole, za ktorým najbližšie pole je obsadené.
Vežový cvrček (Rookhopper)
Preskakujúca figúra, má vlastnosti cvrčka, ale len na líniach veže. Napríklad pri postavení VCa2,VCa8,VCd5 je možný len ťah VCa8-a1.
Vežový kontracvrček (Contra Rookhopper)
Preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch veže skokom tesne od preskočeného kameňa na celú voľnú liniu za týmto kameňom.
Vežový lion (Rook-Lion)
Preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch veže na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom. Napríklad pri postavení VLia1,VLia6,VLid4 sú možné tieto ťahy: VLia1-a7, VLia1-a8 a žiadne iné.
Vežový los (Rook Moose)
Modifikácia vežového cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 45 stupňov.
Vežový orol (Rook Eagle)
Modifikácia vežového cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 90 stupňov.
Vežový superlion (Rook Superlion)
Preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch veže na jedno z polí na línii za druhým preskočeným kameňom.
Vežový vrabec (Rook Sparrow)
Modifikácia vežového cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 135 stupňov.
Vogtlandský šach (Vogtland chess)
Exošach, pri ktorom je strana v šachu, pokiaľ je napadnutý kráľ opačnej strany.