Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

H

Haanov šach (Haaner chess)
Hliadkový šach (Sentinelles chess)
Horizontálna valcová šachovnica (Horizontal cylindric board)

Haanov šach (Haaner chess)
Exošach, v ktorom po každom ťahu ostáva na východiskovom poli diera, na ktorú nemožno viac vstúpiť, a ani líniové kamene nemôžu ťahať cez túto dieru.
Hliadkový šach (Sentinelles chess)
Exošach, v ktorom každá ťahajúca figúra (nie pešiak) po svojom ťahu z 2. až 7. radu zanecháva na východiskovom poli tohto ťahu pešiaka svojej farby, s výnimkou situácie, keď táto strana už má na šachovnici 8 pešiakov.
Horizontálna valcová šachovnica (Horizontal cylindric board)
Šachovnica stočená do tvaru valca tak, aby 1. a 8. rad boli tesne pri sebe, takže napr. Jg1 pôsobí na h7. Základné postavenie partie je nemožné.