Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H I J K M N O P R S T U V W X Y Z

L

Leo
Lion
Los (Moose)

Leo
Čínska dáma, ťahá ako normálna dáma, berie a šachuje na línii dámy za prvým kameňom, ktorý jej stojí v ceste.
Lion
Preskakujúca dráhovo-dráhová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe dámy na jedno z polí z tejto dráhy za prekážkou. Napríklad pri postavení Lia1, Lia6, Lid4 sú možné tieto ťahy: Lia1-a7, Lia1-a8, Lia1-e5, Lia1-f6, Lia1-g7, Lia1-h8.
Los (Moose)
Modifikácia cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 45 stupňov.