Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H I J K L M N P R S T U V W X Y Z

O

Obojstranný maximálnik (Double maximummer)
Okapi
Opačné circe (Circé maléfique)
Orfan (Orphan)
Orol (Eagle)

Obojstranný maximálnik (Double maximummer)
Exopodmienka, podĺa ktorej sú obe strany povinné vykonávať geometricky najdlhšie ťahy.
Okapi
Kombinovaná figúra s pohyblivosťou jazdca a zebry.
Opačné circe (Circé maléfique)
Modifikácia circe, pri ktorej sa braný kameň premiestni, ako keby bol opačnej farby.
Orfan (Orphan)
Exokameň, ktorý je sám o sebe nepohyblivý. Po napadnutí súperovým kameňom získava jeho pohyblivosť a tú má po celý čas napadnutia. Takto možno pohyblivosť rôznych kameňov prenášať aj na ďalšie orfany celou reťazou orfanov, v ktorej sa striedajú ich farby.
Orol (Eagle)
Modifikácia cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 90 stupňov.