Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H I J K L N O P R S T U V W X Y Z

M

Madrasi
Madrasi Rex Inclusiv
Magický kameň (Magic piece)
Mao
Mao-lion
Mars circe
Maximálnik (Maximummer)
Messigny
Moa
Moa-lion
Monochromatický šach (Monochromatic chess)
Morský strelec (Nereide)
Mutujúci kráľ (Transmuting King)

Madrasi
Exošach, v ktorom každý kameň okrem kráľov, ktorý sa nachádza na poli napadnutom rovnakým kameňom opačnej farby, je paralyzovaný, čo znamená, že stráca svoju pohyblivosť (t.j. schopnosť ťahať a pôsobiť) okrem schopnosti paralyzovať. Keď sa paralýza zruší, kameň opäť nadobúda svoje pôvodné vlastnosti.
Madrasi Rex Inclusiv
Madrasi s rozšírením pravidiel o paralýze aj na kráľov. (Môžu teda môžu stáť na poliach vedľa seba, lebo sú vzájomne paralyzovaní.)
Magický kameň (Magic piece)
Mení farbu kameňov okrem kráľov a iných magických kameňov, a to týchto:
1. kameňa, ktorý pred ľubovoľným ťahom nebol v pôsobnosti magického kameňa a týmto ťahom sa dostane do pôsobnosti magického kameňa
2. kameňa, ktorý pred svojím ťahom bol v pôsobnosti magického kameňa a po svojom ťahu v pôsobnosti magického kameňa zostal
3. kameňa, ktorý pred ťahom magického kameňa bol v jeho pôsobnosti a po ťahu magického kameňa v nej ostal, pritom však magický kameň už naň musí pôsobiť po inej línii. Pri šachu magickým kameňom je jeho magická sila počas odpovede na tento šach zrušená, t.j. napr. kameň prerušujúci líniu šachu nemení farbu. Magický pešiak sa premieňa na magické kamene.
Mao
Plazivá figúra, ktorá sa pohybuje ako jazdec s tým, že frontálne pole v smere ťahu je voľné, aby bolo možné tento ťah vykonať.
Mao-lion
Preskakujúca figúra, pohybuje sa po líniach tátoša skokom na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom, preskakovaný kameň môže byť i na poliach cez ktoré sa sa plazí mao.
Mars circe
Druh circešachu, v ktorom kamene pôsobia iba zo svojich východiskových polí. Branie sa vykonáva tak, že berúci kameň sa najskôr premiestni na svoje východiskové pole (tak ako je definované v definícii Circe) a odtiaľ vykoná branie podľa ortodoxných pravidiel. Ak takýmto spôsobom hrozí zobrať kráľa, ide o šach.
Maximálnik (Maximummer)
Exopodmienka, podĺa ktorej je čierny (ak nie je povedané ináč) povinný vykonávať geometricky najdlhšie ťahy. Pritom napr. ťah strelca o 2 polia má dĺžku 2x1,415.
Messigny
Exošach, v ktorom môžu obe strany namiesto ťahu navzájom vymeniť dva kamene rovnakej hodnoty opačných farieb (aj kráľov). Ten istý kameň nemožno vymeniť v dvoch po sebe idúcich polťahoch.
Moa
Plazivá figúra, ktorá sa pohybuje ako jazdec s tým, že diagonálne pole v smere ťahu musí byť voľné, aby tento ťah bolo možné vykonať.
Moa-lion
Preskakujúca figúra, pohybuje sa po líniach tátoša skokom na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom, preskakovaný kameň môže byť i na poliach cez ktoré sa sa plazí moa.
Monochromatický šach (Monochromatic chess)
Exopodmienka, podľa ktorej sú legálne len ťahy medzi poliami rovnakej farby; toto sa vzťahuje aj na teoretické branie kráľa. (Napr. jazdec vôbec nemôže uskutočniť ťah.)
Morský strelec (Nereide)
Metafigúra, ktorá chodí ako strelec a pôsobí ako blcha po diagonálach.
Mutujúci kráľ (Transmuting King)
Kráľ, ktorý pokiaľ sa nachádza v šachu, získava pohyblivosť šachujúceho kameňa. Pri šachu pešiakom na základnom rade môže ťahať ako pešiak o 1, 2 alebo 3 polia.