Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Y Z

K

Kamikadze kameň (Kamikaze unit)
Kamikadze šach (Kamikaze chess)
Kentaurský kráľ
Klokan (Kangaroo)
Klokanový kráľ (Royal Kangaroo)
Klokanový orol (Kangaroo Eagle)
Kobylka (Non-Stop-Equihopper)
Kontracvček (Contragrashopper)
Korzár
Korzárový kráľ
Kráľovský kameň (Royal unit)
Kukučie Circe (Circe Coucou)
Köko

Kamikadze kameň (Kamikaze unit)
Pri braní, ktorého sa zúčastní (ako braný alebo berúci kameň), sa odstránia zo šachovnice oba kamene.
Kamikadze šach (Kamikaze chess)
Exošach, v ktorom sa pri každom braní okrem brania kráľom odstránia zo šachovnice oba kamene, braný aj berúci.
Kentaurský kráľ
Kameň s funkciou kráľa, ktorý sa striedavo pohybuje ako jazdec a kráľ. V diagramovom postavení si môže pohyblivosť zvoliť.
Klokan (Kangaroo)
Preskakujúca dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe dámy na prvé pole tejto dráhy za druhou prekážkou. Napr. pri postavení KLa2, KLa3, KLa4, KLc5, KLe7 sú možné tieto ťahy: KLa2-a5, KLa4-a1, KLa3-f8.
Klokanový kráľ (Royal Kangaroo)
Figúra s funkciou kráľa, ale s pohyblivosťou klokana.
Klokanový orol (Kangaroo Eagle)
Modifikácia klokana, nad druhým preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 90 stupňov.
Kobylka (Non-Stop-Equihopper)
Preskakujúca figúra, ktorá sa pohybuje skokom stredovo súmerne ponad prekážku.
Kontracvrček (Contragrashopper)
Preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom tesne od preskočeného kameňa na celú voľnú líniu za týmto kameňom.
Korzár
Skonan (2,5).
Korzárový kráľ
Figúra s funkciou kráľa, ale s pohyblivosťou korzára.
Kráľovský kameň (Royal unit)
Kameň, ktorý má funkciu kráľa, ale môže mať inú pohyblivosť ako obyčajný kráľ.
Kukučie Circe (Circe Coucou)
Modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň premiestni na východiskové pole berúceho kameňa. Pri braní pešiaka figúrou sa tento zároveň premieňa na figúru, ktorú si volí neberúca strana. Pokiaľ by aspoň pri jednej voľbe mohol vzniknúť šach kráľovi berúcej strany, branie nie je možné.
Köko
Exošach, v ktorom je ľubovoľný ťah (aj branie kráľa, ktorého hrozba je šachom) legálny, len ak sa na niektorom z 8 susedných polí cieľového poľa nachádza aspoň jeden kameň.