Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

X

Xao

Xao
Čínska figúra s jednotkovým krokom (0,3).