Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

E

Eiffel Chess
Einsteinov šach (Einstein chess)
Elektrón (Electron)
Elektrónový lion (Electron lion)
Elefant (Elephant)
Elefantový lion (Elephant Lion)
Equihopper
Erlking
Exkluzívny šach (Exclusive chess)

Eiffel Chess
Exošach, v ktorom kamene paralyzujú určené súperove kamene, ktoré napádajú, podobne ako v Madrasi. Základný Eiffel Chess má paralýzu v cykle P-J-S-V-D-P, je možné ju definovať ináč vo výzve.
Einsteinov šach (Einstein chess)
Exošach, v ktorom sa kamene okrem kráľa po svojom ťahu transformujú nasledovne. Po neberúcom ťahu strácajú na hodnote v postupnosti D-V-S-J-P-P. Po berúcom ťahu získavajú na jodnote v postupnosti P-J-S-V-D-D. Pešiak sa nepremieňa, pešiak stojaci na základnom rade môže urobiť ťah o 1, 2 alebo 3 polia a môže byť po dlhšom ťahu braný mimochodom.
Elektrón (Electron)
Pohybuje sa po dráhe vytvorenej z doskočných polí alfila a dababy, striedavo uložených za sebou do tvaru osemuholníka (napr.b6-b4-d2-f2-h4-h6-f6-d8).
Elektrónový lion (Electron lion)
Preskakujúca figúra, pohybuje sa po líniach elektrónu na jedno z polí za preskočeným kameňom (bez ohľadu na "medzipolia").
Elefant (Elephant)
Kombinovaná figúra s pohyblivosťou dámy a tátoša.
Elefantový lion (Elephant Lion)
Preskakujúca figúra, pohybuje sa po línii dámy alebo tátoša na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
Equihoper
Preskakujúca figúra, pohybuje sa skokom stredovo súmerne ponad ľubovoľný kameň, pokiaľ sa na línii preskoku nenachádza žiaden iný kameň (napr. pri postavení Ea1 Pa3 Pa4 nemôže equihopper na a5 (pre Pa4) ani na a7 (pre Pa4)).
Erlking
Kombinovaná figúra skokan (0,1) + skokan (1,1) t.j. vezír + fers.
Exkluzívny šach (Exclusive chess)
Exopodmienka, podľa ktorej nemožno vykonať matujúci ťah ak je možné matovať viac ako jedným spôsobom.