Definície exo kameňov a exo podmienok

A C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

B

Beamten šach (Beamten chess)
Berolina
Bezšachový šach (Checkless chess)
Big Boy
Big Boy lion
Bicaptures
Biliardový šach (Biliardschach)
Black Sting Chess
Blcha (Locust)
Bratislavský šach (Bratislava chess)

Beamtenschach
Exopodmienka, podľa ktorej len napadnutý kameň môže ťahať, brať alebo šachuje, všetky kamene si zachovávajú schopnosť napádať súperove kamene.
Berolina
Exopešiak, ktorý šikmo ťahá a priamo berie. Všetky doplnky o dvojkroku, braní mimochodom a premene platia ako u pešiaka.
Bezšachový šach (Checkless chess)
Exopodmienka, v ktorej je jediným prípustným šachom mat.
Big Boy
Ťaha po "dráhe" a1-c3-a5-c7... alebo a1-c3-e1... a rovnako ako maorider, potrebuje voľné i "medzipolia", napr. pre ťah BBa1-c3 musí byť b2 voľné.
Big Boy lion
Potrebuje na dráhe pohybu prekážku (ako každý iný lionový kameň), tá môže byť na hlavných poliach, alebo "medzipoliach".
Bicaptures
Exopodmienka, je možné brať aj vlastné figúry a kráľa šachujú i vlastné kamene.
Biliardový šach (Biliardschach)
Exošach, v ktorom sa všetky kamene môžu na okraji šachovnice odrážať (kraľ o 1 pole ako strelec ako veža, jazdec napr. Jc5-a6-c7), pričom pri odraze o 90 stupňov sa nemení farba diagonály pohybu. Branie na okraji šachovnice nemusí ukončovať ťah, ten môže pokračovať aj ďalej. Pribraní pešiakom na okraji šachovnice sa tento môže odraziť o 1 pole ako strelec. Pri premene pešiaka sa premenená figúra neodráža, návrat je možný u veže a aj u strelca pri odraze v rohu šachovnice. Večné odrážanie je zakázané.
Black Sting Chess
Exopodmienka, pri ktorej čierny kráľ má okrem zvyčajnej pohyblivosti i pohyblivosť cvrčka.
Blcha (Locust)
Špeciálna preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom na prázdne pole tesne za preskočený kameň opačnej farby. Pritom tento kameň zoberie. Napríklad pri postavení: biely Ka1, Bb4, Be7, čierny Kf4, Bg4, Bg7. Teraz ani jeden z kráľov nie je v šachu (lebo za nimi nie sú voľné polia, kam by Bb4 resp. Bg7 skočili pri ich "braní") a sú možné tieto ťahy: Be7(xg7)-h7, Ka1-a2, Ka1-b1, Bg7(xe7)-d7, Kf4-f5, Kf4-f3 a Kf4-g3.
Bratislavský šach (Bratislava chess)
Exošach, v ktorom kráľ môže stáť v šachu, pokiaľ to nie je mat. Králi nemôžu stáť vedľa seba s výnimkou matu, mat kráľom je dovolený len ak na pole matujúceho kráľa pôsobí vlastný kameň a nepôsobí žiaden súperov okrem matovaného kráľa.