Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H I J K L M N O R S T U V W X Y Z

P

Pao
Paralyzujúci kameň (Paralysing unit)
Patrolový kameň (Patrol unit)
Patrolový šach (Patrol chess)
Pomocný mat n-tým ťahom - hn# (Helpmate in n moves)
Pozorujúci kameň (Observing unit)
Prešporský kráľ (Pressburg King)
Priateľ (Ami)
Prstencová šachovnica (Anchor ring)

Pao
Čínska veža, matafigúra, veža, ktorá po prekážku chodí a za prekážkou pôsobí a berie. V postavení: biely Ka2, Paoa1, Paod2, čierny Kd8, Pa6, Paoe1 môže Paoa1 urobiť tieto ťahy: Paob1, Paoc1, Paoad1+, Paoxa6.
Paralyzujúci kameň (Paralysing unit)
Exokameň, u ktorého je schopnost brať a šachovať nahradená schopnosťou paralyzovať kamene opačnej strany. Pri paralyzovaní kamane strácajú svoju pôsobnosť, nestrácajú však schopnosť paralyzovať.
Patrolový kameň (Patrol unit)
Kameň, ktorý pôsobí len vtedy, ak je krytý iným kameňom tej istej strany.
Patrolový šach (Patrol chess)
Exošach, v ktorom kamene pôsobia len vtedy, ak sú kryté iným kameňom tej istej strany.
Pomocný mat n-tým ťahom - hn# (Helpmate in n moves)
Výzva, podľa ktorej začína čierny (ak nie je povedané ináč, napr. necelým počtom ťahov) a biely ho s jeho pomocou matuje najneskôr n-tým ťahom.
Pozorujúci kameň (Observing unit)
Kameň, ktorý sa nepohybuje, len šachuje, kryje a napáda (tak, ako príslušný normálny kameň).
Prešporský kráľ
Kráľ, ktorý pri napadnutí súperovým kameňom musí vykonať ťah, pričom definitívne získava pohyblivosť kameňa, ktorý ho napadol a navždy stráca funkciu kráľa. Pri napadnutí dvoma kameňmi zároveň (dvojšach), si može vybrať na aký kameň sa premení.
Priateľ (Ami)
Kameň, ktorý nechodí a nepôsobí, ale pri "napadnutí" vlastným kameňom získava počas napadnutia jeho pohyblivosť.
Prstencová šachovnica (Anchor ring)
Prstencová šachovnica (Anchor ring) - šachovnica, na ktorej sú zlepené aj stĺpce 'a' a 'h' (ako pri vertikálnej valcovej šachovnici), aj 1. a 8. rad (ako pri horizontálnej valcovej šachovnici).