Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

W

Wandelschach

Wandelschach
Exošach, v ktorom neexistujú normálne premeny, ale kamene ťahajúce na polia na 1., 2., 7. a 8. rade sa menia na kamene, ktoré na týchto poliach stáli v základnom postavení, avšak bez zmeny farby. Pokiaľ takto vznikne viacero kráľov, hrá sa podľa pravidiel Rex Multiplex.