Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

G

Gral

Gral
Kombinovaná figúra s pohyblivosťou alfila a vežového cvrčka.