Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z

R

Rao (Chinese Rose)
Reflexný mat n-tým ťahom - rn# (Reflex mate in n moves)
Republikánsky šach (Republican chess)
Retraktor typ Proca (Proca retractor)
Richardovská dáma (Richard Queen)
Ruža (Rose)
Ružový cvrček (Rose-hopper)
Ružový lion (Rose-Lion)

Rao (Chinese Rose)
Čínska ruža, ruža, ktorá po prekážku ťahá a za prekážkou pôsobí a berie.
Reflexný mat n-tým ťahom - rn# (Reflex mate in n moves)
Výzva, podľa ktorej biely prinúti čierneho matovať najneskôr n-tým ťahom. Pritom sú obe strany povinné využiť možnosť dať jednoťahový mat.
Republikánsky šach (Republican chess)
Exošach, ktorý sa hrá bez kráľov. Každá strana môže po svojom ťahu postaviť súperovho kráľa na ľubovoľné voľné pole, pokiaľ je na tomto poli v mate a toto postavenie (t.j. mat) sa od legálneho líši len neprítomnosťou druhého kráľa na šachovnici.
Retraktor typ Proca (Proca retractor)
Retraktor, v ktorom biely svojimi spätnými ťahmi núti čierneho k takým spätným ťahom, aby po určenom počte ťahov vznikla pozícia, v ktorej možno splniť doplnkovú výzvu. Pritom možno vykonávať len legálne spätné ťahy, pri spätnom braní typ braného kameňa určuje strana vykonávajúca toto spätné branie.
Richardovská dáma (Richard Queen)
Exofigúra, ktorá má pohyblivosť dámy rozšírenú o schopnosť brať vlastný kameň. Po takomto braní sa zmení na jazdca.
Ruža (Rose)
Dráhová figúra, ktorá sa pohybuje po dráhe vytvorenej z doskočných polí jazdca usporiadaných do kruhu (osemuholníka). Napríklad pri postavení biela Rb1, čierna Rc3 môže biely urobiť tieto ťahy: Ra3, Rb5, Rd6, Rf5, Rg3, Rf1, Rd2, Re4, Rb7, R:c3.
Ružový cvrček (Rose-hopper)
Preskakujúca figúra, ktorá má vlastnosti cvrčka, ale na líniach ruže. Napríklad pri postavení RCa2,RCa8,RCd5 sú možné ťahy RCa8-c3 (cez c7 a RCd5), RCa8-f6 (cez b6 a RCd5), RCa2-f4 (cez b4 a RCd5) a RCa2-c7 (cez c3 a RCd5).
Ružový lion (Rose-Lion)
Preskakujúca figúra, pohybuje sa po líniách ruže na jedno z polí za preskočeným kameňom.