Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

D

Dababa
Dôkazová partia n-tým ťahom (Proof game in n moves)
Dummy
Duplex
Dvojcvrček (Double Grasshopper)
Dvojnásobný vežový lion (Double Rook Lion)

Dababa
Nepreskakujúci bodvý kameň, ktorého doskočné pole je vzdialené od východiskového o súradnice 2,2 - skokan (0,2).
Dôkazová partia n-tým ťahom (Proof game in n moves)
Výzva, podľa ktorej je treba skonštruovať partiu zo základného postavenia do pozície diagramu, ktorá má presne n ťahov.
Dummy
Exokameň, ktorý neťahá a nepôsobí, len stojí. Prerušuje líniové figúry, môže byť preskočený preskakujúcimi figúrami, môže byť braný.
Duplex
Problém, ktorého výzva sa vzťahuje aj na bieleho aj na čierneho.
Dvojcvrček (Double Grasshopper)
Exofigúra, ktorej ťah sa skladá z dvoch ťahov cvrčka, prvý z nich musí byť bez brania.
Dvojnásobný vežový lion (Double Rook Lion)
Exofigúra, ktorej ťah sa skladá z dvoch ťahov vežového liona, prvý z nich musí byť bez brania.