Definície exo kameňov a exo podmienok

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Y Z

U

UIA
Ultrapatrolový kameň (Ultrapatrol unit)
Užovka (Giriscout)

UIA
Pri mate musí byť práve jeden kameň matujúcej strany v pôsobnosti matujúceho kameňa. Mat, pri ktorom v pôsobnosti matujúceho kameňa nie je ani jeden alebo je viacero bielych kameňov, je ilegálny. Ťah, ktorý nevyhnutne vedie k ilegálnemu ťahu, je zakázaný.
Ultrapatrolový kameň (Ultrapatrol unit)
Exokameň, ktorý môže ťahať, brať alebo šachuje, len ak je pokrytý iným kameňom tej istej strany. Aj nepokrytý môže kryť iné vlastné ultrapatrolové kamene.
Užovka (Giriscout)
Figúra s jednotkovým ťahom vezíra, ktoré sú rozložené okolo diagonály (napr. c3-c4-d4-d5)