REGISTRÁCIA

Prihlásiť sa možno emailom alebo listom na doluuvedenej adrese. Termín prihlášok 30.6.2012, lepšie skôr (kvôli ubytovacej kapacite).
Peter Gvozdják, Hlaváčiková 9, SK-84105 Bratislava

peter.gvozdjak@gmail.com