PROGRAM

Streda 1.8.2012 14,00-24,00 skorý príchod
15,00 vypísanie skladateľských turnajov
18,00 večera
19,00-22,00 voľná debata
22,00 film
Štvrtok 2.8.2012 8,00 raňajky
9,00-12,00 príchod a registrácia
12,00 obed
13,00 privítanie
14,00-18,00 prednášky
18,00 večera
19,00-20,30 riešiteľská súťaž exo
20,30-22,00 voľné skladanie
22,00 film
Piatok 3.8.2012 8,00 raňajky
9,00-12,00 prednášky
12,00 obed
13,00-17,00 prednášky
18,00 večera
19,00-20,30 riešiteľská quick show
20,30-22,00 voľné skladanie
22,00 film
Sobota 4.8.2012 8,00 raňajky
9,00-11,00 Valné zhromaždenie SOKŠ
11,30 obed
12,30 výlet (autobus odchádza!)
18,00 príjazd do Marianky
18,30 večera
19,30-21,00 skladanie a dokončovanie pre turnaje
21,00 odovzdávacia lehota skladateľských turnajov (problémy budú preberať usporiadatelia v hlavnej sále)
22,00 film
Nedeľa 5.8.2012 8,00 raňajky
9,00-11,00 odovzdávanie ocenení súťaží Marianka 2012
11,00-12,00 voľná diskusia a záver festivalu
12,00 obed
13,00 odchod účastníkov


Prednášky (budú priebežne dopĺňané)

Name      Working title
Uri Avner Zubár a jeho rodina
Peter Gvozdják "magická sedmička"
Luboš Kekely
Ladislav Salai
Ivan Skoba
Štefan Sovík "Najlepšie trojťažky z Albumu FIDE 2007-2009"
Ladislav Packa
Milan Velimirovic