Visit our no deposit online casino and start playing free online slot machines or other free casino games.
This spielbank is the best online casino on the web! Win our jackpot!


Kompozičné turnaje

2# 3# n# hn# sn# štúdie exo retro
Memoriál turnaj Miroslav Havel - 50 C: 31.12.2007
*
*
Jubilejný turnaj Mohamed Jamal Elbaz - 50 C: 31.12.2007
*
*
Jubilejný turnaj Oto Mihalčo - 50 C: 1.12.2007 Nové
*
19. Memoriál turnaj E.M. Birnov C: 30.11.2007 Nové
*
*
*
*
*
Jubilejný turnaj Unto Heinonen - 60 C: 30.11.2007 Nové
*
*
6. Tematický turnaj PAT A MAT C: 31.10.2007 Nové
*
Memoriál turnaj Vladimir Koroľkov - 100 C: 30.9.2007 Nové
*
Jubilejný turnaj Ramutis Juozenas - 70 C: 1.9.2007 Nové
*
Jubilejný turnaj Valerij Kopyl - 50 C: 1.9.2007
*
*
*
Turnaj PZR & Feniks C: 30.8.2007
*
*
Jubilejný turnaj Bo Lindgren - 80 C: 1.8.2007
*
Jubilejný turnaj Mark Dvorecki - 60 C: 1.8.2007
*
Turnaj Serock 2007 C: 1.8.2007
*
*
*
Turnaj Csák - Majoros 2007 (in memoriam Ferenc Istokovics-70) C: 30.6.2007
*
*
Jubilejný turnaj Horst Böttger – 70 & Reinhardt Fiebig - 70 C: 30.6.2007
*
Memoriál turnaj Wladyslaw Rosolak C: 15.6.2007
*
*
*
Jubilejný turnaj Christer Jonsson - 60 C: 1.6.2007
*
Jubilejný turnaj Viktor Bene - 60 C: 1.6.2007
*
Wola Gulowska - 2007 C: 15.5.2007
*
*
*
*
*
Jubilejný turnaj Nikolaj Belčikov - 60 C: 1.5.2007 Nové
*
Jubilejný turnaj Evgenij Dvizov - 70 C: 1.5.2007 Nové
*
Turnaj Stalingrad 1942 C: 1.5.2007
*
Jubilejný turnaj Viktor A. Razumenko - 70 C: 31.3.2007
*
Jubilejný turnaj Stefan Parzuch - 70 C: 31.3.2007
*
Jubilejný turnaj Jaroslav Polášek - 50 & Emil Vlasák - 50 C: 30.3.2007
*
Jubilejný turnaj Krasimir Gandev - 60 C: 21.3.2007
*
Jubilejný turnaj Lkhundevin Togookhuu - 60 C: 18.3.2007
*
Jubilejný turnaj Iuri Akobia - 70
C: 15.3.2007
*
Memorial turnaj Ladislav Salai sr. C: 15.3.2007
*
*
Jubilejný turnaj Evgenij M. Bogdanov - 55 C: 27.2.2007
*
*
*
*

Memoriál turnaj Miroslav Havel - 50

3#, 4# - s modelovými matmi
Rozhodca: Nils Adrian Bakke
Adresa: Jiří Jelínek, Španielova 1313, 163 00 Praha 6, Česko
jjelinek@koop.cz
Termín: 31.12.2007


Jubilejný turnaj Mohamed Jamal Elbaz - 502# - téma ľubovoľná - Rozhodca: Piet le Grand
Maximálne 3 skladby od autora
h2# - téma ľubovoľná - Rozhodca: Abdelaziz Onkoud
Maximálne 3 skladby od autora
Adresa: Abdelaziz Onkoud, 8 square Moliere 3425, F-93240 Stains, Francúzsko
azonkoud@hotmail.com
Termín: 31.12.2007


Jubilejný turnaj Oto Mihalčo - 50Pri príležitosti jubilea Ota Mihalču vypisuje Slovenská organizácia kompozičného šachu tematický turnaj pre mnohoťažky s nasledovnou témou:
Počas riešenia čierny kameň prichádza na pole, kde je neskoršie úplne "zamurovaný".
Rozhodca: Oto Mihalčo
Ceny: 200 € a šachové knihy
Adresa: Ing. Jozef Holubec, ul. Povstania českého ľudu 34 , 040 22 Košice, Slovakia
holubecjozef@inmail.sk
Termín: 1.12.2007

Príklad:
Oto Mihalčo
The Problemist 2000
Commendation
6#                         11+9
1.c4 ! (2.Bxd5#)
1... bxc4 2.Je3 (3.Sxd5#)
2... Se6 3.Sxe6 (4.Sxd5)
3... Va7+ 4.Ke8 (5.Vb6#,Sxd5#)
4... Vb7 5.Sd7+
5... Vxd7 6.Vb6#
2... Vxd4 3.Sf7 ! waiting
3... e4 4.Jf5 téma (5.Jxd4#)
4... Sxf5 5.Se8+ Sd7 6.Sxd7#
3... d2 4.Jc2 (5.Jb4#)
4... c3 5.b4 (6.b5#)
5... Vb6/a5 6.V(x)b6
5... Vxb4 6.Jxb4#
kompletné zamurovanie
čiernej veže na d4

19. Memoriál turnaj E. M. Birnov

2# - Rozhodca: Anatolij Vasilenko
3# - Rozhodca: Evgenij Fomičev
n# - Rozhodca: Alexandr Feoktistov
štúdie - Rozhodca: Nikola Kralin
h2# - Rozhodca: Anatolij Miťjušin
Výsledok bude publikovaný v roku 2008 v časopise: "Molodoj" (Volgograd, Rusko) a na web stránke: www.efrosinin.t-k.ru. Výsledok zahraničným účastníkom bude zaslaný len e-mailom.
Adresa: rosini@t-k.ru
Termin: 30.11.2007

Jubilejný turnaj Unto Heinonen - 60

Z príležitosti 60-tich narodenín veľmajstra v kompozičnom šachu Unto Heinonena, Suomen Tehtäväniekat vypisuje medzinárodný turnaj pre pomocné maty 3. ťahom v dvoch oddeleniach:
a) Orthodox pomocné maty
b) Exo pomocné maty s exo kameňmi a/alebo exopodmienkami. Povolené exo kamene sú cvrček a tátoš, exopodmienky Madrasi, Circe, alebo AntiCirce.
Musí obsahovať najmenej zdanlivú hru a riešenie, dve riešenia, alebo dvojníky. Viacero riešení a dvojníkov je povolených, nie však nulová pozícia.
Téma: V h3#, posledný ťah čierneho je šach. V matujúcom ťahu biely neberie šachujúci kameň.
Rozhodca: Unto Heinonen
Adresa: Neal Turner, Vanha Hämeenkyläntie 26 A, FI-00390 Helsinki, Fínsko
nealturnerfinland@hotmail.com
Termín: 30.11.2007


6. Tematický turnaj PAT A MAT

Časopis PAT A MAT vypisuje svoj 6. tematicky turnaj na akékoľvek exošachové kompozície s prešporským kráľom.
Prípustné sú ľubovoľné výzvy, exokamene či exopodmienky, téma ľubovoľná.
Rozhodca: Juraj Brabec
Ceny: Predplané časopisu PAT A MAT.
Adresa: Ján Golha, Lúky 1231/89, 952 01 Vráble, Slovakia
jan.golha@carrier.utc.com
Termín: 31.10.2007
Example:


Karol Mlynka
JT Brabec-60 C 26.5.1998
2. Čestné uznanie
Verzia
Karol Mlynka
2025 idee & form 10/2005
2#                         10+15
White Pressburger King
r3#                         3+1
B: a1 <--> h1
Circe Turncoats
Black Pressburger King
1... Jxe3+ a 2.Kxc6=S# A
1... Sxc4+ b 2.Kb7=C# B
1... Jd2+ c 2.Kf6=J# C
1.Kxe5 ? (2.Dxf7#) 1... Sxc4 !
1... f6+ d 2.Ke6=P# D
1... Vxe3+ e 2.Kd5=V# E
1... cxb4+ f 2.Ke7=D# F
1.Kd5 ! (Dxf7#)
1... Jxe3+ a 2.Kf6=J# C
1... Sxc4+ b 2.Kxc6=S# A
1... Jd2+ c 2.Kb7=C# B
A:
1.h7! tempo
1... Ka3 2.h8D Ka2
3.Da1+ Kxa1=D (+bDd1)#
2... Kb4 3.Dd4+ Kxd4=D (+bDd1)#
1... Ka1 2.h8V Ka2
3.Vh2+ Kxh2=V (+bVa1)#
B:
1.a7! tempo
1... Kh3 2.a8D Kh2
3.Da2+ Kxa2=D (+bDd1)#
2... Kg4 3.Df3+ Kxf3=D (+bDd1)#
1... Kh1 2.a8V Kh2
3.Va2+ Kxa2=V (+bVh1)#
Karol Mlynka
18th TT CCM C 10.10.2005
Pochvalná zmienka
sh5#                         1+6
Anti Andernach chess & PWC
White Pressburger King
1.Kc2 2.Vd1=bV 3.Kxd1 [+bVc2]
4.Ja3=bJ 5.Ve7=bV+ Kg4=S#
1.Ke2 2.Vf1=bV 3.Kxf1 [+bVe2]
4.Jc3=bJ 5.Vg7=bV+ Kh3=S#


Memoriál turnaj Vladimir Koroľkov - 100

štúdie - téma ľubovoľná
Rozhodcovia: Leonard Kacnelson & Vladimír Kacnelson
Ceny - 900 EUR
Adresa: Jakov Rossomacho, Ordinarnaja 12, kv.29, 197136 Sankt Peterburg, Rusko
yross@mail.ru
Termín: 30.9.2007


Jubilejný turnaj Ramutis Juozenas - 70

3# - s modelovými matmi
Rozhodca: Ramutis Juozenas
Maximálne 2 skladby od autora
Adresa: Vilimantas Satkus, Parko g. 2A, LT-58531 Akademija, Kedainiai, Lotyšsko
Termín: 1.9.2007


Jubilejný turnaj Valerij Kopyl - 502# - téma ľubovoľná
h2# - s prvkami retro
h3# - najmenej tri biele kamene a kráľ
h2# - téma ľubovoľná
hn# - téma ľubovoľná
s3# - téma ľubovoľná
sn# - téma ľubovoľná
Rozhodca: Valerij Kopyl
Cenový fond - 400 EUR v každom oddelení.
Adresa: Valerij Kopyl, ul. Kagamlika 80, 36008 Poltava, Ukrajina
slkopil@e-mail.pl.ua
Termín: 1.9.2007


Turnaj PZR & Feniks

2# - téma ľubovoľná
Rozhodca: ?
2# - téma ľubovoľná, maximálne 16 kameňov
Rozhodca: ?
Úlohy budú uverejnené v PZR-Buletin a reprodukované v časopise Feniks
Každý účastník dostane kópiu PZR-Buletin a výsledok turnaja.
Adresa: Dejan Glisic (PZR & Feniks), Petra i Tome Erdödy 12A, 10000 Zagreb, Chorvátsko
diglisic@net.hr
Termín: 30.8.2007


Jubilejný turnaj Bo Lindgren - 80

n5-10# - téma ľubovoľná
Rozhodca: Bo Lindgren
Adresa: Indrek Aunver, Ymergatan 6A,SE-75325 Uppsala, Švédsko
indrek.aunver@springaren.se
Termín: 1.8.2007


Jubilejný turnaj Mark Dvorecki - 60

štúdie - téma ľubovoľná
Rozhodcovia: Mark Dvorecki & Oleg Pervakov
Cenový fond 1500 $ (1.cena: 500 $, 2.cena: 300 $, 3.cena: 200 $, 4.cena: 100 $, 5.cena: 50 $)
Úlohy zasielať v dvoch vyhotoveniach.
Adresa: Oleg V. Pervakov, ul. Rjabinovaja, dom 4, byt 63, 121471 Moskva, Rusko
oper60@inbox.ru
Termín: 1.8.2007


Turnaj Serock 2007

Orthodox 3#
Orthodox s3#
Orthodox h2,5#
Rozhodca: Waldemar Tura
Téma ľubovoľná v každom oddelení. Nulová pozícia nie je povolená
Ceny Tri medaily v každom oddelení.
Adresa: Osrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, Poltuska 47, 05-140 Serock, Poľsko
serock2005@poczta.fm
Termín: 1.8.2007


Turnaj Csák - Majoros 2007 (in memoriam Ferenc Istokovics-70)

s5-10# - téma ľubovoľná
h3# - téma ľubovoľná
Rozhodca: János Csák
Adresa: Béla Majoros, Kossuth ut. 8, Bakonyoszlop, H-8418 Maďarsko
Termín:
30.6.2007


Jubilejný turnaj Horst Böttger – 70 & Reinhardt Fiebig - 70

Oddelenie A: - h3# - téma ľubovoľná
Oddelenie B: - hn# - téma ľubovoľná
Exokamene a exopodmienky nie sú povolené.
Rozhodcovia: Horst Böttger & Reinhardt Fiebig
Cenový fond: 200 Euro
Výsledok turnaja bude uverejnený v časopise HARMONIE č.93 (Marec 2008). Kždý účastník dostane kópiu výsledku.
Adresa: Mirko Degenkolbe, Postfach 11 12, D-08393 Meerane, Nemecko
Pontius_Pilatus@T-Online.de
Termín: 30.6.2007


Memoriál turnaj Wladyslaw Rosolak

2# - téma ľubovoľná
Rozhodca: Leopold Szwedowski
s3# - téma ľubovoľná
Rozhodca: Eugeniusz Iwanow
h3# - téma ľubovoľná
Rozhodca: Piotr Murdzia
Adresa: Stefan Parzuch, Wilanowska 6/27, 05-120 Legionowo, Poľsko
kkszach@interia.pl
Termín: 15.6.2007


Jubilejný turnaj Christer Jonsson - 60

h3,5# - téma ľubovoľná
Rozhodca: Christer Jonsson
Zdanlivé hry, dvojníky sú povolené, nie však nulová pozícia.
Adresa: Indrek Aunver, Ymergatan 6A,SE-75325 Uppsala, Švédsko
indrek.aunver@springaren.se
Termín: 1.6.2007


Jubilejný turnaj Viktor Bene - 60

h2# - theme free
Rozhodca: Viktor Bene
Adresa: Indrek Aunver, Ymergatan 6A,SE-75325 Uppsala, Švédsko
indrek.aunver@springaren.se
Termín: 1.6.2007


Wola Gulowska - 2007

2# - Rozhodca: Leopold Szwedowski
3# - Rozhodca: Jan Rusinek
s2# - Rozhodca: Kazimierz Strzala
s4-6# - Rozhodca: Waldemar Tura
h2# - Rozhodca: Vladislav Nefjodov
s2# - Madrasi - Rozhodca: Janusz Skrzek
Adresa: Dom Kultury - Pomnik Czynu, Bojowego Kleeberczyków, 21-481 Wola Gulowska, Poľsko
wgdk@interia.pl
Termín:
15.5.2007


Jubilejný turnaj Nikolaj Belčikov - 602# - téma ľubovoľná
Rozhodca: Nikolaj Belčikov
Adresa: PO Box 187, 222518 Borisov-8, Minsk región, Bielorusko
Termín: 1.5.2007


Jubilejný turnaj Evgenij Dvizov - 70

štúdie - téma ľubovoľná
Rozhodca: Evgenij Dvizov
Adresa: PO Box 187, 222518 Borisov-8, Minsk región, Bielorusko
Termín: 1.5.2007


Turnaj Stalingrad 1942

h2#, h3# - téma ľubovoľná
Rozhodca: V. Kirillov
Adresa: Vadim Vinokurov, St. Marshala Malinovskeho 12, apt.29, 153038 Ivanovo, Rusko
vkv-53@yandex.ru
Termín: 1.5.2007


Jubilee tourney Viktor A. Razumenko - 70

štúdie - téma ľubovoľná
Rozhodca: Viktor A. Razumenko
Ceny - 10000 RUB
Adresa: Jakov Rossomacho, Ordinarnaja 12, kv.29, 197136 Sankt Peterburg, Rusko
yross@mail.ru
Termín: 31.3.2007


Jubilejný turnaj Stefan Parzuch - 70

h2# - téma ľubovoľná, nulová pozícia nie je povolená
Rozhodca: Stefan Parzuch
Adresa: Stefan Parzuch, Wilanowska 6/27, 05-120 Legionowo, Poľsko
kkszach@interia.pl
Termín: 31.3.2007


Jubilejný turnaj Jaroslav Polášek - 50 & Emil Vlasák - 50

štúdie - téma ľubovoľná
Rozhodcas: Jaroslav Polášek & Emil Vlasák
Ceny sú: 4000Kč, 3000Kč, 2000Kč, 1000Kč
Adresa: Michal Hlinka, Heydukova 1, 040 01 Košice, Slovensko
Hlinka.Michal@post.sk
Termín: 30.3.2007


Jubilejný turnaj Krasimir Gandev - 60

h2# - h3# s exokameňmi, s hrou jednej, alebo viacerých antibatérii (čierna a/alebo biela) .Všetky druhy exokameňov a exopodmienok sú povolené.
Rozhodca: Krasimir Gandev
Adresa: Petko A. Petkov, Janko Sakazov N 38, vhod W, 1504 Sofia, Bulharsko
ppetkow@mail.orbitel.bg
Termín: 21.3.2007


Jubilejný turnaj Lkhundevin Togookhuu - 60

Mongolska šachová federácia a športový denník "Tavan tsagarig" vypisujú jubilejný turnaj "Togookhuu-60".
h3# - téma: Matujúce ťahy sú rôznymi kameňmi z to istého poľa.
Rozhodca: Lkhundevin Togookhuu
Adresa: P.O.Box-457, Ulaanbaatar-24, 210524, Mongolsko
togookhuu_l@yahoo.com
togookhuul@chinggis.com
Termín: 18.3.2007
Example :

Lkhundevin Togookhuu
Problemesis 2006
h3#                         6+9
B: Pe2 ? Pg6
A: 1.Dg2 Vg4 2.De2 Sf1
3.Db5 Vg4-g6#
B: 1.Dh5 Sg4 2.Dg6 Vh6
3.Db6 Sg4-e2#

Jubilejný turnaj Iuri Akobia - 70

štúdie - téma ľubovoľná
Rozhodca: Iuri Akobia
Cenový fond - 300 USD
Predbežný výsledok bude uverejnený na web stránke http://akobia.com , alebo http://akobia.geoweb.ge (účastníkom bude zaslyný e-mailom)
Adresa: geochess@geo.net.ge
Termín: 15.3.2007


Memoriál turnaj Ladislav Salai sr.

Oddelenie A: 2# - téma ľubovoľná - Rozhodca: Juraj Brabec
Oddelenie B: exo 2# - téma ľubovoľná - Rozhodca: Ladislav Salai jr.
Adresa: Luboš Kekely, 023 32 Snežnica 128, Slovensko
kekely@zmail.sk
Termín: 15.3.2007


Jubilejný turnaj Evgenij M. Bogdanov - 55

2#, 3# 4-6#, s3# - téma ľubovoľná
Rozhodca: Evgenij M. Bogdanov
Adresa: Evgenij M. Bogdanov, B.Meretyna street b.10, ap. 11, Lviv-16, UA-79016, Ukrajina
embogdanov@mail.ru
embogdanov@km.ru
Termín: 27.2.2007