Zámena obranných motívov

V spolupráci s Karolom Mlynkom a Zoltánom Labaiom kompletizujem zbierku úloh na zámenu obranných motívov ( Mlynkova téma ). Prosím všetkých slovenských autorov, ktorí sa touto témou zaoberali, alebo stále zaoberajú, aby ma kontaktovali na mojej e-mailovej adrese, alebo poštovej adrese : Ján Golha , Lúky 1231/89 , 952 01 Vráble. Potrebujem si odsúhlasiť s každým autorom počet jeho uverejnených skladieb a správnosť prameňov uverejnenia. Chceme túto zbierku vydať knižne, preto prosím skladateľov, aby nám v tomto boli nápomocní.
Ďakujem za pochopenie.

Pre pripravovanú zbierku mi chýba výsledok 7. preboru družstiev ZSSR z roku 1971, kde bola na 2. šachovnici predpísaná táto téma. Kto náhodou tento výsledok má prosím o jeho zaslanie, alebo o kontakt na niektorého s ruských skladateľov, ktorí v tej dobe sa už aktívne venovali kompozičnému šachu.
Ďakujem.