Turnaj v riešení šachových problémov

Ján Golha v spolupráci s Wladyslawom Obierakom vypisuje turnaj v riešení šachových problémov.
Kompletné riešenia 9-tich šachových problémov posielajte na adresu goja@goja.sk do 5.2.2008.
Dvaja najlepší riešitelia získajú penažné ceny po 60$.
Sponzor turnaja je Wladek z Chicago.

Po dohode so sponzorom sme rozhodli udeliť 3 ceny
Dušan Medveď - Slovensko - 60 USD
Oto Mihalčo - Slovensko - 60 USD
Tomasz Ptaszyński - Poľsko - 50 USD
1
2
3
2#                                   4+3
2#                                   4+3
2#                                 6+1
4
5
6
2#                                    6+1
2#                                    5+2
2#                                    4+3
7
8
9
2#                                   5+2
3#                                    5+1
2 riešenia
3#                                   3+4
Download