Andrej Strebkovs je najväčší plagiátor v posledných rokoch

Niekoľko jeho príkladov

Aleksandr P. Maksimowskich
Molodoj Leninez 1972
1st-2nd Prize
Andrey Strebkovs
Wola Gulowska 2003
2#                                   11+8
2#                                   11+8
1.Sh7 ! 1.Sa7 !
Leonid Kubbel
Polski Zadaniowiec 1929
1st Prize
Andrey Strebkovs
Wola Gulowska 2003
s2#                                 11+12
s2#                                    11+12
1.Sb2 ! 1.Sg2 !
N. Macleod
The Problemist 1973
1st Prize
Andrey Strebkovs
Memorial Zuk 2003
2#                                    10+11
2#                                    10+11
1.Sb3 ! 1.Sg3 !
D. Bannij & A. Dombrovskis
Fiskultura i Sport 1983
Andrey Strebkovs
diagrammes 2003
2#                                   8+7
2#                                    8+7
1.Qg5 ! 1.Qxg5 !
A. Wasilenko
Fiskultura i Sport 1983
Andrey Strebkovs
diagrammes 2003
2#                                   10+8
2#                                   10+8
1.d6 ! 1. d6 !
J. Rossomacho
Memorial Birnow 1986
Andrey Strebkovs
Phenix 2003
2#                                   10+6
2#                                   10+6
1.Qb4 ! 1.Qg3 !
Stefan Dittrich
Die Schwalbe 168. TT 1982
1st Prize
Andrey Strebkovs
Scacchi e science
Applikate 2002
2#                                     10+7
2#                                     10+7
1.Se3 ! 1.Sd3 !
J. Aleksejew
Schachmaty w SSSR 1984
Andrey Strebkovs
Scacchi e science
Applikate 2002
2#                                   13+9
2#                                   13+9
1.Bc3 ! 1.Bf3 !
W. Popow
W. Ustjanzew
Schachmaty w SSSR 1984
Andrey Strebkovs
Scacchi e science
Applikate 2002
2#                                     10+10
2#                                   10+10
1.Rxd2 ! 1.Rxe2 !
W. Sitnikow
Sahs 1975
5th Prize
Andrey Strebkovs
Vratnica 64 2003
2#                                     8+6
2#                                   8+6
1.Sf3 ! 1.Sb3 !
A. Pankratjew
P. Makarenko
Pat-Mat 1991
Andrey Strebkovs
Problemesis 2004
h2#                                     5+15
h2#                                   5+12
1.Rg4 ! 1.Bg4 ! 1.Rb4 ! Bb4 !
F. v. Meyenfeldt
Nederland in Miniatur 1972
W. Kirillow, Sahs, 1976
Andrey Strebkovs
Best Problems 2005
2#                                     6+1
2#                                   6+1
1.Sb5 ! 1.Sg5 !
D. Bannij
Wola Gulowska 1996
3rd Prize
Andrey Strebkovs
Torre & Cavallo 2003
2#                                     8+11
2#                                   9+11
1.Qxe3 ! 1.Qxe4 !
V. Veders
The Problemist 1997
Andrey Strebkovs
Torre & Cavallo 2003
2#                                     8+11
2#                                   11+10
1.Qxd6 ! 1.Qxe5 !
J. Rietveld
Skakbladet 1946
1st Prize
Andrey Strebkovs
Problem Forum 2003
3#                                     8+12
3#                                   8+12
1.Se4 ! 1.Sc4 !
V.Kopajev
Moscow tourney 1993-1995
1st Honourable Mention
Andrey Strebkovs
611 PAT a MAT 49 2005
2#                                     9+6
2#                                   11+7
1.cxb7 ! 1.Ba5 !
Imants Draiska
Lettisches Turnier
1st Prize
Andrey Strebkovs
Olimpiya dunyasi 2005
2#                                     8+6
2#                                   8+7
1.Qg5 ! 1.Qc5 !
Stanislav Iljazov
Zadachi i Etyudy 2001 (v)
Andrey Strebkovs
JT Tode Ilievski-50 C 30.4.2003
2nd Prize
Nové
h3#                                     3+11
h3#                                   3+11
1.axb1T 1.d2+ 1.hxg1T 1.e2+
Nikolai Viesturs
Krustra-mikla 1938
1st Prize
Andrey Strebkovs
L'Italia Scacchistica 2003 (v)
Nové
3#                                     13+7
3#                                   13+7
1.Ke2 ! 1.Kd2 !
Leonid Kubbel
Odesskie novisti 1906
1st Honourable Mention
Andrey Strebkovs
MT Mircea Manolescu
C 31.8.2004
2nd Commendation
Nové
3#                                     5+5
3#                                   9+7
1.Qe1 ! 1.Qg5 !