Jubilejný turnaj Karol Mlynka - 60 C 11.8.2004

Správa usporiadateľa

V medzinárodnej skladateľskej súťaži z príležitosti 60. narodenín Karola Mlynku konkurovalo v oboch oddeleniach spolu 68 šachových kompozícií od 32 autorov zo 14 krajín: Bielorusko, Česko, Francúzsko, Holandsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko a Ukrajina. Do oddelenia A zaslalo 26 skladateľov 43 ortodoxných dvojťažiek s ľubovoľnou témou - avšak jedna bola retrográdna - a do oddelenia B došlo 25 exodvojťažiek od 7 autorov na predpísanú tému cyklickej zámeny obranných motívov. Rozhodcom bol jubilant.

Vráble, august 2004, Ján Golha, usporiadateľ

Posudok rozhodcu

V stanovenej lehote som dostal od usporiadateľa 43 ortodoxných dvojťažiek a 25 exodvojťažiek celkove solídnej úrovne v efektnom neutralizovanom vyhotovení. Podľa propozícií turnaja bolo v exooddelení "všetko dovolené" , avšak práve táto skutočnosť si vyžiadala rozdelenie exoproblémov na dve skupiny, v dôsledku čoho vznikli vlastne až tri oddelenia: A, B1 a B2.

Oddelenie A tvoria ortodoxné dvojťažky bez predpísanej témy, včítane jednej retrográdnej.

Do oddelenia B1 patria "mäkšie" exoúlohy s témou "pasívnej" cyklickej zámeny obranných motívov a väčšinou s bežnými exokameňmi ako sú cvrčkovia (dámski, vežoví, strelcoví, tátošoví, resp. klokani), tátoši a čínske figúry (leo, pao, vao, lion).

Do oddelenia B2 boli zaradené "tvrdšie" exokompozície najmä s "aktívnou" cyklickou zámenou obranných motívov (proti rovnakej hrozbe) alebo aj proti rôznym hrozbám, ale s aplikáciou veľmi špeciálnych exokameňov: prešporský kráľ, mutujúci kráľ, sirota, morský strelec, blcha, čínska ruža, nao, maový cvrček, strelcový klokan, (veľko) dababový cvrček a (veľko) alfilový cvrček, ťava. Ďalej exodvojťažky so zámenou matov, respektíve iných ťahov. A napokon tiež skladby so zvláštnymi exopodmienkami, napríklad opačné circe. Škoda, že sa nevyskytli ďalšie zaujímavé druhy ako sat či (anti) andernašský šach, prípadne na exošachovniciach.

Autori prezentovali 10 rozličných exomotívov: - vytvorenie antibatérie napádajúcej hrozbové pole /líniu/
- zaclonenie zakrývajúceho kameňa ("internej prekážky")
- odclonenie zakrývajúceho kameňa
- odblokovanie doskočného poľa zakrývajúceho kameňa
- branie súperovho zakrývajúceho kameňa
- "antiodviazanie"
- odťah preskakovaného kameňa (externej prekážky)
- blokovanie cieľového poľa čínskej figúre
- uvoľnenie matovej siete mutujúceho kráľa
- "circe-priviazanie" (zákaz brania v opačnom circe)

Poznámka: Terminológia antibatériových motívov je odvodená od oficiálnych slovenských názvov batériových kameňov: odkrytý (zadný) a odkrývajúci (predný) kameň majú tu svoje antiformy.

Moja najsrdečnejšia vďaka patrí všetkým zúčastneným skladateľom, ktorí mi touto formou gratulovali k životnému jubileu ako aj p. Udovi Degenerovi z Nemecka za overenie pôvodnosti vyznamenaných dvojťažiek a taktiež redaktorom šachových rubrík a časopisov za propagáciu súťaže. Osobitné poďakovanie by som chcel vysloviť usporiadateľovi turnaja, môjmu dlhoročnému priateľovi, Jánovi Golhovi za jeho obetavé nasadenie pri zabezpečovaní všestrannej kvality - nielen organizačnej, ale aj výtvarnej a šachovo umeleckej.

Bratislava, november 2004, Karol Mlynka, medzinárodný rozhodca FIDEOddelenie A:
Vadim Ivanov
1. cena
2#                                   11 + 8


1... Jc2 a 2.Jc3# A
1... f4 b 2.Jg5# B
1.Dc1 ? (2.De3#) 1... Jb3 !
1... Jc2 a 2.Jg5# B
1... f4 b 2.Jc3# A
1.Dc3 ! (2.De3#)
1... Jc2 a 2.Df3# C
1... f4 b 2.Dd3# D

Veľmi pekná recipročno-obyčajná zámena matov (Z - 32 - 24) v klasickej forme, pričom zdanlivé hry vychádzajú tiež po 1.Vb3? Vb8! Pôsobivé je najmä novostrategické odcláňanie a zacláňanie línií. Zjednocujúco vyznieva zvodník a úvodník s rovnakou hrozbou dámou, ale predovšetkým poskytovanie ústupu čiernemu kráľovi, po ktorom nasleduje mat s väzbou jazdca.

Peter Gvozdják
2. cena
2#                                   9 + 9


1.Vc5 ? (2.Jxc8#) 1... Dxb3 !
1.Vd2 ? (2.f5#) 1... Dc3 !
1.Jc5 ? (2.Jxc8# A) 1... Dd3 !
1... Dxc5 a 2.f5# B
1... Dd2 b 2.Jxe4# C
1.Jd2 ! (2.f5# B)
1... Dc5 a 2.Jxe4# C
1... Dxd2 b 2.Jxc8# A

Šedejov cyklus, aký sa nenachádza ani v Cyclone, zaujme ďalšími zvodnosťami na tých istých poliach. Sólo čiernej dámy graduje duelom s bielym jazdcom, pripomínajúcim starú ruskú šachovú "romantickú naháňačku", pri ktorej sa striedavo uvoľňuje pole d5, aby nakoniec z toho profitovala samotná téma. Predchodca (Anticipation) - Aharon Hirschenson, C10037 The Problemist 5/2004. Úloha sa zo súťaže vylučuje.

Ján Kovalič
3. cena
2#                                   10 + 10


1... Sd5 A 2.Jf5#
1... Jc3 B 2.Vb4#
1... Jg5 C 2.fxe3#
1.Jfd5 ! (2.Dxe4#)
1... Sd5 B 2.Jf5#
1... Jc3 C 2.Vb4#
1... Jg5 A 2.fxe3#

Téma, pri ktorej sa paradoxne cenia nezamenené maty - a síce cyklická zámena škodlivých motívov. Dokonca ide o prototyp trojvariantového spracovania, lenže priorita prislúcha už dávnejšie štvorvariantovej zámene, hoci iba s dvomi odlišnými matmi (Ladislav Kolárik, 1. cena Hlas ľudu 1985). V tomto prípade sú už všetky maty rovnaké, iba ekonómia bielej Vg3 je značne nekonvenčná: v riešení "zaháľa", ale v zdanlivých hrách je výsostne tematická, pretože "na nej stojí a s ňou i padá" celý obsah. ŠM - 23 - 33: A - zaclonenie, B - blokovanie, C - odclonenie. Predchodca (Anticipation) - Václav Kotěšovec, Schacchi e scienze applicate 1984, 6. čestné uznanie. Úloha sa zo súťaže vylučuje.
Ladislav Salai sr.
4. cena
2#                                   15 + 6


1.Jf6 ? (2.Dxd5# A) 1... Jxe3 !
1... J5~ 2.cxd4#
1... Jxc3 2.Dd5# A
1... Jb7 2.b6# M
1... Jxb4 2.Vxb4#
1.e8J ? (2.Jxd6 B) 1... Sc5 !
1... J6~ 2.b6# M
1... Jxb5 2.Jd6# B
1... Sxe5+ 2.Jxe5#
1.Vd1 ! (2.Vxd4# C)
1... S~ 2.Dxd5# A
1... Sxc3 2.Vd4# C
1... Jf5 2.b6#
1... Sxe5+ 2.Jxe5#

Veľmi pôsobivé prekvapujúce návraty primárnych hrozbových matov po predĺžených obranách pravdepodobne v rekordnom podaní, pričom jedna sekundárna hrozba vychádza i v zamenenej funkcii.

Vasyľ Markovcij
Zvláštna cena
2#                                   12 + 9


1.hxg3 ? (2.Jc1# A, Jc3# B, Jg1# C)
1... gxf4 a 2. Jxf4# D
1... cxd3 ! b
1.Dxb5 ? (2.Dd5#) 1... Vxd6 !
1... gxf4 a 2.Jc1# A
1... cxd3 b 2.Dxd3#
1.Kd2 ? (2.Ve3#) 1... c3+ !
1... gxf4 a 2.Jc3# B
1... cxd3 b 2.Sd5#
1.Je6 ! (2.J2f4# D)
1... Kxd3 2.Jc1# A
1... Kxd5 2.Jc3# B
1... cxd3 b 2.Jg1# C

Tri hrozbové maty zo zvodnosti sa uplatnia v ďalších troch fázach ako variantové (pseudo-leGrand a hrozbové paradoxy).Treba len ľutovať šachujúce vyvrátenie jednej zvodnosti, čo by do určitej miery mohli zmierniť autorom neuvádzané zdanlivé hry: 1...c3,Vd8 2.Sd5,Dxb7#, čím vznikajú až päťfázové zámeny: Z-2,1,2,2,3-68.

Zoltán Labai
1. čestné uznanie
2#                                   12 + 11


1.c4 ? (2.c5#) 1... Dc1 !
1... Sb6 A 2.Vd7#
1... Jxc4 B 2.Jxc4#
1.Vf5 ? (2.Sxe5#) 1... Da1 !
1... Jc4 A 2.Jxc4#
1... Jxf6 B 2.Vxf6#
1.Sd7 ? (2.e8J#) 1... Sxc6 !
1... Jxf6 A 2.Vxf6#
1... Jxe7 B 2.Sxe7#
1.Jb6 ! (2.Jc8#)
1... Jxe7 A 2.Sxe7#
1... Sxb6 B 2.Vd7#

Štvorfázová cyklická zámena obrán k dvom jednoduchým obranným motívom: A - napadnutie poľa, B - branie hrozbového kameňa: OM - 42 - 42. (Autorom prototypu je Miroslav Svítek, 431 Hlas ľudu 10.10.1974.)

Ján Golha
2. čestné uznanie
2#                                   9 + 10


1.g4 ? (2.De7#) 1... f6 !
1... Sxd6 A 2.Vxd6#
1... Jf6 B 2.Dxf6#
1... f5 C 2.De3#
1.bxc6 ! (2.Dd5#)
1... Sxd6 C 2.Vxd6#
1... Jf6 A 2.Dxf6#
1... f5 B 2.De3#

Dobre konštruovaná cyklická zámena troch obranných motívov: A - napadnutie, B - zaclonenie, C - odclonenie (OM - 23 - 33) pripomína jubilantovi jeho mladosť.

Zoltán Labai
3. čestné uznanie
2#                                   11 + 14


1.Kb7 ? (2.Jc7#) 1... Sxe6 !
1... Kxe6 A 2.hxg8D#
1... Jd3 B 2.Sxa2#
1.Vd7 ? (2.Vxd6#) 1... Vxh7 !
1... Kxe6 B 2.hxg8D#
1... Jd3 C 2.Sxa2#
1.Dd3 ! (2.De4#)
1... Kxe6 C 2.hxg8D#
1... Jd3 A 2.Sxa2#

Pokus o OM - 32 - 23 po prvýkrát s tematickým ťahom čierneho kráľa, kde A - branie hrozbového kameňa, B - uvoľnenie poľa, C - odclonenie línie k hrozbovému poľu. Pri motíve uvoľnenia je však obsah výrazne nadradený nad formu.

Marián Križovenský
zvláštne čestné uznanie
2#                                   11 + 10


(1... Jxe5 x 2. Jf6#)
1. Kf5 ? (2. Jf6#) 1... Je7+ !
1... Vxa6 A 2.Vxc5#
1... Dxe3 B 2.dxe3#
1... Dxf3+ C 2.Dxf3#
1. Jc6 ! (2. Jf6#)
1... Vxa6 B 2.Vxc5#
1... Dxe3+ C 2.dxe3#
1... Dxf3 A 2.Dxf3#
(1... Jxe5 x 2.Je7#)

Jediná aktívna cyklická zámena obranných motívov v tomto oddelení: OM - 23 - 33A/349, A - napadnutie, B - uvoľnenie, C - šachovanie. Cenná je doplnková zámena matu ako aj antiparadox, avšak šachujúca účinná obrana vyčleňuje skladbu do kategórie zvláštnych vyznamenaní.

Philippe Robert
pochvalná zmienka
2#                                   14 + 9


1.Db1 ? (2.Vd4#) A 1... Jxd5 ! a
1... Jc2 2.Jxf3# B
1.De2 ? (2.Jxf3#) B 1... Dxd5 ! b
1... Dd4 2.Vxd4# A
1.c7 ! (2.Jc6#)
1... Jxd5 a 2.Jxf3# B
1... Dxd5 b 2.Vd4# A

Elegantná dvojťažka s dominujúcou Hanneliusovou témou a Schiffmannovou obranou vo variantoch riešenia.

Marián Križovenský
pochvalná zmienka
2#                                   13 + 14


1. Jc3 ? A (2.d8D#) 1... Vxc5 ! a ? (2.Dc3 ?)
1. Jdf4 ? B (2.d8D#)1... Df8 ! b ? (2.Vd3 ?)
1. Jc7 ? C (2.d8D#)1... Jf6 ! c ? (2.Sxe5 ?)
1. Jxb6 ! (2.d8D#)
1... Vxc5 a 2.Dc3#
1... Df8 b 2.Vd3#
1... Jf6 c 2. Sxe5#

"Mastodont" s 27 kameňmi ponúka tri identické zoslabujúce (A,B,C) a škodlivé (a, b, c) Motívy: A/a - blokovanie, B/b - odviazanie, C/c - zaclonenie.

Alessandro Cuppini
pochvalná zmienka
2#                                   12 + 8


1.Vd3 ? (Jf4# C, Jc3# D, Sxb2# E)
1... Sxd7 a 2.Jxf4# C 1... Vh4 b 2.Jc3# D
1... Vxe8 c 2.Sxb2# E 1... Sb6 d 2.C#,D#
1... Vf5 e 2.D#,E# 1... Sa5 f 2.E#,C#
1... Jxd3 !
1.Se5? (2.Jxc7# A,Jf6# B,Jf4# C,Jc3# D)
1... Jd3 g 2.A#,B# 1... Sa5 f 2.B#,C#
1... Vxe8 c 2.C#,D# 1... Vf5 e 2.D#,A#
1... Jxe6 2.B#,D# 1... Ja4 h 2.A#,B#,C#
1... Sb6 d 2.B#,C#,D# 1... Jh7 2.C#,D#,A#
1... Vh4 b 2.D#,A#,B# 1... Vxd7 i 2.Jf4# C
1... Vxe5 !
1.Sc5 ! (2.Jxc7# A,Jf6# B,Jf4# C,Jc3# D)
1... Df1 2.A#,B# 1... Sa5 f 2.B#,C#
1... Vxe8 c 2.C#,D# 1... Vf5 e 2.D#,A#
1... Sxd6 2.B#,D# 1... Ja4 h 2.A#,C#
1... Dc1 2.A#,B#,C# 1... Vxd7i 2.B#,C#,D#
1... Vh6 2.C#,D#,A# 1... Vh4 b 2.D#,A#,B#
1... Jd3 g 2.Jxc7# A

Zaujímavé trojfázové variácie tém Fleck a Brogi, žiaľ, s hrubými vyvráteniami zvodností.

Oddelenie B1:
Ján Golha
1. cena
2#                                   11 + 10
leo - e5, h1, h2,
pao - c2, f2, f5, g5, g6,
vao - a4, b8, c5, h6,
klokan (kangaroo) - b4, g7, h4
1.LEa1 ? (2.LEd4#) 1... LEg1 !
1... LEf4 A 2.VAxf4#
1... VAd4 B 2.PAc7#
1... PAf6 C 2.Led4#
1.LEc1 ? (2.LEf4#) 1... e3 !
1... LEf4 B 2.VAxf4#
1... VAd4 C 2.PAc7#
1... PAf6 A 2.Led4#
1.LEe1 ! (2.PAf6#)
1... LEf4 C 2.VAxf4#
1... VAd4 A 2.PAc7#
1... PAf6 B 2.Led4#

Čínsko-austrálsky balet. Fantastická skladba s exomatmi vo všetkých variantoch, v ktorej leovia, paovia i vaovia takmer roztancujú aj statických klokanov. Totálna cyklická zámena obranných motívov: A - napadnutie hrozbového poľa, B - zablokovanie hrozbového poľa, C - vytvorenie antibatérie zaclonením línie - OM - 33 - 33. Harmonické prvé ťahy leom zaujímavo spestruje vynaliezavá hrozba paom v riešení. Celkový dynamický dojem ešte umocňuje doplňujúci cyklus brániacich a matujúcich čínskych figúr ako aj perfektná konštrukcia. - Klobúk dolu!

Ján Golha
2. cena
2#                                   13 + 15
cvrček (grasshopper) - a2, a7, h7,
vežový cvrček (rook hopper) - a3, d4,
strelcový cvrček (bishop hopper) - c6, c8, d7, g4,
tátošový cvrček (nightrider hopper) - a1, a8, b5,
klokan (kangaroo) - c5, d2, e8
1.Ch4 ? (2.Ce2#) 1... Sce4 !
1... KAa5 A 2.Txa5#
1... TCe6 B 2.SCxe6#
1... KAxh5 C 2.Vxd4 #
1... VCxb4 D 2.Dxd5#
1... VCxd3 E 2.Sxd3#
1.Cxc7 ! (2.Ca4#)
1... KAa5 B 2.Txa5#
1... TCe6 C 2.SCxe6#
1... KAxh5 D 2.Vxd4 #
1... VCxb4 E 2.Dxd5#
1... VCxd3 A 2.Sxd3#

Šachová opera. - Hlavným manažérom je biely cvrček h7, ktorý zabezpečuje zvodník, úvodník i tematické priviazania, aby jeho asistent Ca2 mohol hroziť matom. OM - 25 - 55, cyklická zámena piatich obranných motívov: A - odskok externej prekážky, B - vytvorenie antibatérie skokom na líniu, C - napadnutie hrozbového poľa skokanom, D - odviazanie cvrčka odskokom internej prekážky, E - branie internej prekážky. Veľmi náročný komplex motívov s dominujúcim odviazaním.

Václav Kotěšovec
3. cena
2#                                   9 + 13


cvrček (grasshopper) - b3, b6, b7, b8, d1, d8, g2, g5, g8,
tátoš (nightrider) - a2, g4
1.Ch4 ? (2.Cf6#) 1... Cg3 !
1... bxc4 A 2.Ca4#
1... Cxg8 B 2.Dxb6#
1... Cg7 C 2.Cxg6#
1... f2 D 2.Te4#
1.Ca8 ! (2.Cc8#)
1... bxc4 B 2.Ca4#
1... Cxg8 C 2.Dxb6#
1... Cg7 D 2.Cxg6#
1... f2 A 2.Te4#

"Cvrčkový koncert" pod dirigentskou taktovkou bieleho Cd8, ktorý zrežíruje nielen oba prvé ťahy, ale aj hrozby ladným spätným skokom. OM - 24 - 44, cyklická zámena štyroch špeciálnych obranných exomotívov: A - odclonenie línie internoprekážkového cvrčka, B - odblokovanie poľa internoprekážkovému cvrčkovi, C - odskok externoprekážkového cvrčka z hrozbovej línie, D - antibatériové zaclonenie internoprekážkového cvrčka na odskok. (Skladba má tiež výskumno-teoretickú hodnotu.) Jednotná škodlivá motivácia zosúlaďuje exomaty cvrčkami a tátošom s dámskym matom. Výborná konštrukcia!

Ján Golha
4. cena
2#                                   8 + 12

vežový cvrček (rook hopper) - a4, f7, h6,
strelcový cvrček (bishop hopper) - e3, h8,
tátošový cvrček (nightrider hopper) - e2, h2,
tátoš (nightrider) - b2,
leo - d7,
vao - a2, g1
1.Db8 ? (2.Dxb5#) 1... SCb6 !
1... LEd4 A 2.Jd3#
1... LEd5 B 2.Je6#
1.Dg2 ? (2.Dc6#) 1... LEc8 !
1... LEd5 C 2.Je6#
1... LEd6 A 2.Td3#
1.Dg4 ! (2.Db4#)
1... LEd6 B 2.Td3#
1... LEd4 C 2.Jd3#

Nokturno. - Harmonický súboj ortodoxnej dámy s čínskou dámou (leom) vyúsťuje do kolotočovej zámeny OM - 32 - 33 s motívmi A - vytvorenie antibatérie vstupom leovej prekážky, B - napadnutie hrozbového poľa leom spoza prekážky, C - zaclonenie dámy leom. Kvalitná konštrukcia i škodlivé motívy blokovania kráľovských polí.

Ján Golha
5. cena
2#                                   11 + 13


lion - a8, b4, f7, h5,
vežový lion ( rook lion) - a6,e5, e6,
strelcový lion (bishop lion) - a4, c6,h4, h6,
tátošový lion (nightrider lion) - a1, c1, f4, g8
1.LIh2 ? (2.LId2#) 1... SLf6 !
1... SLc5 A 2.LId6#
1... SLe4 B 2.VLd6#
1... g4 C 2.LIh8#
1... VLe2 D 2.LIc4#
1.LIh3 ! (2.LId7#)
1... SLc5 B 2.LId6#
1... SLe4 C 2.VLd6#
1... g4 D 2.LIh8#
1... VLe2 A 2.LIc4#

Lionová symfónia - iba sami lioni , a síce štvorakí : LI,VL,SL,TL. Cyklická zámena štyroch exomotívov (bez napadnutia) OM - 24 - 44: A - odskok preskakovaného kameňa z línie liona, B - skok prekážky do antibatérie tátošového liona, C - odclonenie antibatérie čierneho liona, D - zaclonenie hrozbovej línie liona. Exomaty nasledujú po analogických škodlivých motívoch. (Nebyť nejednoznačnosti ťahu vežového liona v riešení ašpirovala by táto veľmi pekná exoúloha na vyššie ocenenie!)

Ján Golha
1. čestné uznanie
2#                                   6 + 15

vežový cvrček (rook hopper) - a8, b3,
strelcový cvrček (bishop hopper) - c5, e3, f3,h8,
tátoš - f2, g8
1.Da1 ? (2.Dxd4#) 1... SCc3 !
1... Jc3 A B' 2.Ja3#
1... Je5 B C' 2.Txd6#
1... Ve4 C A' 2.Ta5#
1.Dh7 ? (2.Dd3#) 1... SCc3 !
1... Jc3 B B' 2.Ja3#
1... Je5 C C' 2.Txd6#
1... Ve4 A A' 2.Ta5#
1.Dh5 ! (2.Dd5#)
1... Jc3 C B' 2.Ja3#
1... Je5 A C' 2.Txd6#
1... Ve4 B A' 2.Ta5#

Totálna cyklická zámena obranných motívov OM - 33 - 33 korešponduje vo zvodnosti 1. Dh7? s protikladnými škodlivými motívmi, čo predstavuje Kinnunenovu tému. V ďalších dvoch fázach sa táto protikladnosť cyklicky posúva, z čoho zasa rezultuje dvojnásobná Jönssonova téma. Všetko je dokonale zosúladené hrou bielej dámy, ale čierne kamene predsa len figurujú v úlohe štatistov a ani rovnaké účinné obrany napriek odlišnej motivácii nie sú práve ozdobou. Na druhej strane je využitie skromného bieleho materiálu - bez pešiakov - obdivuhodné. A - zaclonenie,B - vytvorenie antibatérie, C - napadnutie hrozbového poľa

Václav Kotěšovec
2. čestné uznanie
2#                                   12 + 11


cvrček (grasshopper) - a2,c1,c5,d2,e6,f8,g3,h6,h8
1.Ce8 ? (2.Cg8#) 1... Ce5 !
1... b3 A 2.d4#
1... Cf2 B 2.Jxb4#
1... Sd7 C 2.Vxd7#
1... Jg5 D 2.Jf4#
1.Ch5 ! (2.Ca5#)
1... b3 B 2.d4#
1... Cf2 C 2.Jxb4#
1... Sd7 D 2.Vxd7#
1... Jg5 A 2.Jf4#

Populárna a legálna exodvojťažka iba s cvrčkami predostiera cyklickú zámenu štyroch obranných motívov OM - 24 - 44, z ktorých najviac upúta pozornosť A - antiodviazanie (umožnenie odskoku internoprekážkového cvrčka do zakázanej zóny kvôli šachovaniu vlastného kráľa). Ďalšími motívmi sú: B - odchod externej prekážky z línie cvrčka, C - antibatériové zaclonenie internoprekážkového cvrčka externou prekážkou a napokon D - napadnutie hrozbovej línie cvrčka. Najkrajší je pritom variant po 1... b3.

Ján Golha & Juraj Lörinc
3. čestné uznanie
2#                                   9 + 13


vežový lion (rook lion) - g2, h6
strelcový lion (bishop lion) - b4, d8
1.Jxf3 ? (2.Jg5#) 1... VLc6 !
1... Je6 A 2.Se8#
1... SLe7 B 2.Jxd6#
1... VLd2 C 2.Dg7#
1.Jxc4 ! (2.J4xd6#)
1... Je6 C 2.Se8#
1... SLe7 A 2.Jxd6#
1... VLd2 B 2.Dg7#

Pekná realizácia OM - 23 - 33 s "odštiepenými" lionmi: A - napadnutie poľa, B - vytvorenie antibatérie a C - priviazanie. (Skladba by mala byť korektná i bez čierneho Jc2, čo by však narušilo jednoznačnosť motivácie.)

Ján Golha
pochvalná zmienka
2#                                   14 + 16
cvrček (grasshopper) - d1, f1,
vežový cvrček (rook hopper) - a6, c3, c6, c7,
strelcový cvrček (bishop hopper) - a1, b3, d2, f2, f5,
klokan (kangaroo) - b2, e4, e7, g1, h3, h7
1.Ca4 ? (2.Cxa7#) 1... Kaxc5 !
1... SCh4 A 2.Cf6#
1... KAb7 B 2.Dxd3#
1... VCa8 C 2.Vd6#
1... TCxe5 D 2.Dxe5#
1... VCxc5 E 2.De3#
1.Ch5 ! (2.Ch8#)
1... SCh4 B 2.Cf6#
1... KAb7 C 2.Dxd3#
1... VCa8 D 2.Vd6#
1... TCxe5 E 2.Dxe5#
1... VCxc5 A 2.De3#

Veľmi náročná cyklická zámena piatich motívov OM - 25 - 55: A - odclonenie antibatérie klokana, B - vytvorenie antibatérie klokanom (pravda, raz príchodom, inokedy odchodom prekážky), C - odskok externej prekážky z línie hrozbového cvrčka, D - napadnutie poľa skokanom, E - branie internej prekážky. Mastodontovú konštrukciu zaťažujú ešte technické exokamene a až štyri maty sú ortodoxné.

Ján Golha
pochvalná zmienka
2#                                   10 + 8


cvrček (grasshopper) - a8, d5, e2, f3, h5,
vežový cvrček (rook hopper) - b6, e4
1.Ch1 ? (2.Cb1#) 1... Cd1 !
1... Cb2 A 2.Sxc4#
1... Jd2 B 2.Vxc3#
1.VCb4 ? (2.VCd4#) 1... Jf6 !
1... Jd2 C 2.Vxc3#
1... Je5 A 2.Jc5#
1.VCe1 ! (2.VCe3#)
1... Je5 B 2.Jc5#
1... Cb2 C 2.Sc4#

Kolotoč OM - 32 - 33: A - vytvorenie antibatérie príchodom prekážky, B - napadnutie hrozbového poľa, C - odchod externej prekážky z cvrčkovej línie (postráda však jednoznačnosť).

Ján Golha
pochvalná zmienka
2#                                   12 + 14

cvrček (grasshopper) - a1, a4, b1, c3, d3, d5, e5, f2, g5, g6,
vežový cvrček (rook hopper) - b2, f5, h6,
strelcový cvrček (bishop hopper) - g2,
tátošový cvrček (nightrider hopper) - b7, f8
1.Ch4 ? (2.Cg4#) 1... VCxh3 !
1... VCh2 A 2.TCb6#
1... Jc4 B 2.Dxf5 #
1... VCh5 C 2.Dg4#
1... Cg7 D 2.Sxe3 #
1.Cd4 ! (2.Ce4#)
1... VCh2 B 2.TCb6#
1... Jc4 C 2.Dxf5 #
1... VCh5 D 2.Dg4#
1... Cg7 A 2.Sxe3 #

Vtipná spolupráca cvrčkov v prvých ťahoch a v hrozbách vedie k zámene OM - 24 - 44: A - napadnutie hrozbovej línie cez prekážku, B - odclonenie antibatérie, C - vytvorenie antibatérie príchodom prekážky, D - odchod externej prekážky. Škoda, že medzi motívmi A a C je prakticky iba formálny rozdiel.

Dieter Müller
pochvalná zmienka
2#                                   9 + 9


cvrček (grasshopper) - a5, h3, h4, h6
1.Ce1 ? (2.Se5#) 1... Jf7 !
1... Je3 A 2.Cd2#
1... bxc4 B 2.Sc5#
1... Jg6 C 2.Cf6#
1.Ch7 ! (2.Vxd3#)
1... Je3 B 2.Cd2#
1... bxc4 C 2.Sc5#
1... Jg6 A 2.Cf6#

Klasická Mlynkova téma OM - 23 - 33 v populárnej exodvojťažke s obrannými motívmi: A - uvoľnenie kráľovského poľa zaclonením línie, B - vytvorenie antibatérie (avšak raz odchodom, druhý raz príchodom kameňa), C - napadnutie hrozbového poľa. (Zaujme tiež doplnkový variant 1.Ch7! Cxh7 2. Cxh8#.)

Oddelenie B2:
Ján Golha
1. cena
2#    B:Oa4 -> a6       11 + 11


cvrček (grasshopper) - a8, g5, h1,
lion - d8, g6,
sirota (orphan) - a4,
morský strelec (nereide) - h7,
strelcová blcha (bishop locust) - b5, b6,
prešporský kráľ (Pressburger King) - b3
A : 1.Kc3 ! (2.Sa2#)
1... Vxd3+ A 2.KVc5#
1... LIxd3 B 2.MSxf5-e4#
1... Vxd4 C 2.Oc4#
B :1.Kb4 ! (2.Sa2#)
1... Vxd3 B 2.MSg8#
1... LIxd3 C 2.Oc4#
1... Vxd4+ A 2.KVb5#

Zo siroty kráľom - z kráľa žobravým mníchom (pod ostreľovanou Michalskou vežou). Aktívna cyklická zámena troch ortodoxných obranných motívov: A - šachovanie, B - napadnutie hrozbovej línie, C - uvoľnenie poľa v matovej sieti braním, teda proti rovnakej hrozbe v oboch fázach: OM - 23 - 33/A + Z - 23 - 35. Okrem hrozby sa uskutočňujú i dve tematické obrany na tom istom poli a tiež oba sirotské maty. Cyklicky navzájom posunuté sú i zamenené zaujímavé exomaty -po obranách vežami trikrát s antiduálovými (exo) väzbami lionov "orfanom". Všetky špeciálne exokamene výrazne ekonomizujú konštrukciu s "legálnou pozíciou". Stane sa klenotom svetovej šachovokompozičnej literatúry?

Emil Klemanič & Ladislav Salai jr.
2. cena
2#                                   16 + 12

tátoš (nightrider) - d4, h8,
vežový cvrček (rook hopper) - d2,
tátošový cvrček (nightrider hopper) - b1, c1, f2, g7,
pao - b5, e1, h1, h2,
vao - a2, c4, d6,
čínska ruža (rao) - a1
1.Kc3 ? (2.Tc6#) 1... ČRxf3 !
1... Dxf3 A 2.Txf3#
1... Txe2+ B 2.PAxe2#
1.e4 ? (2.Tc6#) 1... ČRxd4 !
1... Dxf3+ B 2.Jxf3#
1... Txe2+ C 2.Jg6#
1.Se4 ! (2.Tc6#)
1... Dxf3 C 2.Vxe6#
1... Txe2 A 2.Sxd6#

Biely tátoš s čiernou čínskou ružou pre kráľa. Vysoko originálna kombinácia novostrategických tém Brabec & Zagorujko s aktívnou cyklickou zámenou troch obranných motívov vo dvoch variantoch v troch fázach: OM - 32 - 23/A + Z - 32 - 26, kde A - napadnutie hrozbového poľa, B - šachovanie a C - uvoľnenie poľa v matovej sieti braním. Efektné účinné obrany zaobstaráva "rao". Zaujímavá "mnohokameňovka" s liberálnejším prístupom k ekonómii viacerých technických exokameňov, avšak vo vypísaní sa predsa nič nezakazovalo...

Juraj Brabec
3. cena
2#    Opačné circe       13 + 13

veľkodababový cvrček (dababa hopper) - b6, d8, f8, h4,
veľkoalfilový cvrček (alfil hopper) - e4, h2, h8,
cvrček (grasshopper)- a7, b1, b5, c3, d5, e3, h6
1.Cc7 ? (2.Cf4#) 1... DCb4 !
1... d6 A 2.Cd2#
1... f6 B 2.Cb2#
1... f4 C 2.Cb4#
1.e6 ? (2.Cd6#) 1... DCd2 !
1... d6 C 2.Cd2#
1... f6 A 2.Cb2#
1... f4 B 2.Cb4#
1.Cf3 ! (2.Cf6#)
1... d6 B 2.Cd2#
1... f6 C 2.Cb2#
1... f4 A 2.Cb4#

Krásna čarodejnica Kirké posiela opojených Odyseových druhov opačným smerom. Totálna pasívna cyklická zámena troch obranných motívov (OM-33-33): A - zaclonenie línie hrozbového cvrčka, B - vytvorenie hrozbového cvrčka, C - zákaz brania kvôli vystaveniu vlastného kráľa šachu , čiže akési "anticirce-priviazanie". Špeciálna exopodmienka ako aj aplikácia originálnych špeciálnych exokameňov sú skvelým dôkazom autorovho dôvtipu.

Ján Golha
4. cena
2#    Cb1 ->b8        9 + 15


cvrček (grasshopper) - b1, g1, h2, h6,
vežový cvrček (rook hopper) - c1, c7, d2, d8,
strelcový cvrček (bishop hopper) - a2, a5, b6, c3, c4,
prešporský kráľ (Pressburger King)- d6
A: 1.Kc6 ? (2.Vd5#)
1... Jf4 A 2.Cxf4#
1... SCe5 B 2.Cd3#
1... Db7+ C 2.KDxc5#
B: 1.Vg4 ! (2.Vxe4#)
1... Jf4 B 2.Ce3#
1... SCe5+ C 2.KCd3#
1... Db7 A 2.Cxb6#

Dve vlny cvrčkových záplav v bájnom Prešporku. Pasívna cyklická zámena troch ortodoxných obranných motívov A - šachovanie, B - zaclonenie línie hrozbovej veže, C - napadnutie hrozbového poľa so zámenou exomatov: OM - 23 - 33 + Z - 23 - 36/E. Hlavný protagonista - prešporský kráľ - účinkuje v oboch dejstvách za výdatnej spoluúčasti rôznych cvrčkov, pričom sa najviac zviditeľňuje vo dvojníku v prešporskom mate 1.Vg4! Db7 2.Cxb6#.

Ján Golha
1. čestné uznanie
2#                                   13 + 12


čierny mutujúci kráľ (transmutingd King) - e4,
cvrček (grasshopper) - f8,
vežový cvrček (rook hopper) - a8, b4, c2, c8, d3, d6, e2, e7,
strelcový cvrček (bishop hopper) - c6, f3, f4
1.VCa3 ? (2.Vce3#) 1... VCd4 !
1... VCg3 A 2.Jxg3#
1... VCd2 B 2.Jxf6#
1... SCc7 C 2.Dxg4#
1.VCd8 ! (2.VCd5#)
1... VCg3 C 2.Jxg3#
1... VCd2 A 2.Jxf6#
1... SCc7 B 2.Dxg4#

Špeciálny exokameň - mutujúci kráľ - umožňuje absenciu takmer obligátneho motívu napadnutia a výraznou mierou sa podieľa na všetkých exomatoch, ktoré paradoxne dávajú ortodoxné figúry. Zaujímavá cyklická zámena troch obranných motívov: OM - 23 - 33, A - odskok externej prekážky z línie budúcej internej prekážky, B - kreovanie antibatérie, C - uvoľnenie matovej siete mutujúceho kráľa.

Ján Golha
2. čestné uznanie
2#                                   10 + 13


vežový cvrček (rook hopper) - e7,
strelcový cvrček (bishop hopper) - c4, e1,
tátošový cvrček (nightrider hopper) - d1,
tátoš (nightrider) - a8, b8,
blcha (locust) - e2, e4, h8
1.Ka6 ? (2.Lxc4-b5#) 1... Vb1 !
1... SCe6 A 2.Tb6#
1... Lxc2-b1 B 2.Dxc4#
1... Lxd4-c3 C 2.Dd2#
1.Sxd6 ! (2.Lxe4-e5#)
1... SCe6 C 2.Tb6#
1... Lxc2-b1 A 2.Dxc4#
1... Lxd4-c3 B 2.Dd2#

Cyklická zámena troch obranných motívov: OM - 23 - 33, A - odskok prekážky blchy, B - napadnutie hrozbového poľa blchou, C - vytvorenie antibatérie zaclonením. Pozoruhodné sú i škodlivé exomotívy špeciálnym exokameňom - blchou.

Ján Golha
pochvalná zmienka
2#                                   8 + 7
strelcový klokan (bishop kangaroo) - b5,
nao - a7,
ťava (camel) - c8,
vao - d1,
pao - e5,
leo - e8,
tátoš (nightrider) - f5,
vežový lion (rook lion) - h4
1.LEh5 ? (2.LEe2#) 1... VAf3 !
1... VAe2 A 2.PAxe2#
1... Ťd5 B 2.PAxc5#
1... VAg4 C 2.NAxg4#
1... c4 D 2. Td4#
1.LEe6 ! (2.LEc4#)
1... VAe2 B 2.PAxe2#
1... Ťd5 C 2.PAxc5#
1... VAg4 D 2.NAxg4#
1... c4 A 2. Td4#

Cyklická zámena štyroch obranných motívov: OM - 24 - 44, A - blokovanie cieľového poľa leovi, B - napadnutie hrozbového poľa, C - zaclonenie línie lea, D - vytvorenie antibatérie zaclonením. Kvalitná konštrukcia vyplýva z rôznorodosti exokameňov, čo však zároveň prispieva i k nesúrodosti. Špeciálne exokamene sú nao , ťava a strelcový klokan.

Juraj Lörinc
pochvalná zmienka
2#                                   10 + 13


cvrček (grasshopper) - g4,
vežový cvrček (rook hopper) - a8, b5, d4, f6,
strelcový cvrček (bishop hopper) - b1, d6, e6,
mao cvrček (mao hopper) - d5, f8
1.MACxe7 ? (2.VCxd6#) 1... VCb7 !
1... gxf2 A 2.Va3#
1... SCxh3 B 2.VCc6#
1... VCd~ C 2.Ja7#
1.MACc7 ! (2.Cc4#)
1... gxf2 C 2.Va3#
1... SCxh3 A 2.VCc6#
1... VCd~ B 2.Ja7#

Vysoko špeciálny exokameň maový cvrček rozohrá trojprvkový dvojfázový cyklus obranných motívov: OM - 23 - 33, A - odclonenie strelca na hrozbové pole, B - odskok externej prekážky, C - priviazanie. (Premenené figúry sú dobrou konštrukčnou výpomocou, avšak v tomto turnaji sa takmer nevyskytujú.)

Prípadné námietky proti tomuto výsledku zasielajte do 28.2.2005 na adresu: Ján Golha, Lúky 1231/89, 952 01 Vráble, Slovensko, alebo e-mail: jan.golha@carrier.utc.com