PROJEKT PREŠPORSKÝ KRÁĽ

Nasledujúci článok bol uverejnený v časopise Mat - 64 4/2002

Exofigúra prešporský kráľ (Pressburger König, pressburg king, na diagramoch ako obrátený kráľ) - nie práve najšťastnejšie nazývaná tiež supermutujúcim kráľom - ťahá ako kameň, ktorý ju šachoval a na rozdiel od mutujúceho kráľa sa na tento kameň okamžite i premieňa. V prípade dvojšachu si môže vybrať. Zo šachu musí povinne ťahať sama, aby sa - až na farbu - identifikovala so súperovým šachujúcim kameňom, čo korešponduje so základnou filozofiou jej ešte nie celkom definitívnej definície. Výnimku nepredstavuje teda ani branie šachujúceho pešiaka na predposlednej horizontále. Veď ako ináč by sa stala kompletnou metafigúrou, vrátane práva dvojkroku? Napokon, ak nie je v šachu, smie ťahať iba ako kráľ. Prototypová kompozícia 535 je dôkazom mimoriadnej progresívnosti ako aj efektívnosti tejto exofigúry v exodvojťažkách. Zdanlivé hry: 1. ... Sxc4+ (a), Jxe3 (b), Jd2+ (c), f6 2. KCb7(A), KSxc6(B), KJf6(C), Vg7#, zvodnosť: 1.Kxe5? hr. 2.Dxf7#, 1. ... Vxe3+, cxb4+, f6+ 2. KVd5, KDe7, KPe6#, 1. ... Sc4!, riešenie: 1. Kd5! hr. 2.Dxf7#, 1. ... Sxc4+, Jxe3+, Jd2+ 2.KSxc6(B), KJf6(C), KCb7(A)#. Populárna Lačného téma je v 3. fáze doplnená voľnou zámenou (Z-33-66). Kumulácia novostrategických tém nie je dnes už zriedkavosťou a medzičasom sa objavila dokonca aj totálna forma Z-33-33. Priame exodvojťažky s vysoko výkonným prešporským kráľom tvoria už v súčasnosti samostatnú kapitolu a nevyhýbajú sa ani témam z oblasti cyklov obranných motívov či rôznych rekordov. Osvedčila sa najmä symbióza s cvrčkami, ale taktiež s premenenými figúrami, ktoré v tomto prípade vyznievajú akosi organickejšie, pretože samotný kráľ sa počas hry dynamicky premieňa prakticky po celej šachovnici. Raritou je, že po vykonaní ťahu šachovaným (už) exkráľom účinkuje jeho strana v ďalšom šachovom dianí vlastne bez vlastného kráľa, čo pôsobí značne nekonvenčne. Pravda, v koľkých skladbách je jeden z kráľov odsúdený do role pasívneho, ba až prekážajúceho diváka na bojisku? Exaktne na to upozornila "ortodoxná" trojťažka 536, ktorá vyvolala rozruch na celom svete ešte pred polstoročím. Vynechanie bieleho kráľa bolo všeobecne prijaté ako neakceptovateľná kuriozita. Brazílsky autor nemal v tej dobe možnosť využiť počítač, aby sa pokúsil umiestniť ústrednú bielu figúru (trebárs na pole c8) a hádam to ani nechcel - jednako však našiel už vtedy dostatok odvahy ku kroku, ktorý by kompozičný šach vonkoncom nemusel ignorovať!? Obzvlášť keď všetko dokonale funguje i baz monarchu, veď ostatne kvôli obsahu - zámene čistých matov - tu vôbec nie je potrebný: 1. ... f4, Jc5 2.Vxe6, Jxa3 a2, hr. 3.Jxb2, Sxc2#, 1.Jg3! hr., f4, Jc5, a2 2.Jh1, Je4, Vc3, Vd3 a 3.Jf2, Jc3, Sc2, Je3#. Groteskné dielko vytvorilo (počas písania tohoto článku) spontánnu inšpiráciu pre skladbu 537: 1.Kxf3? Jf5!, 1.exf3? Sxd6!, 1.e4! hr., Jf5+, Sxd6+ 2.Kxf3, KJh1, KSe1 hr., hr., Sf4 3.Se5, Jf2, Jb2#. A predsa sa len našlo miesto i zamestnanie pre pracovitého kráľa, hoci prestrojeného za poddaného či žobráka ako v modernej rozprávke! Výdatne posilnil biele kvinteto výtvarníkov čistiacich matové obrazce. Popritom zaujme i zvláštna zvrátená logika vyvrátenia pokusov o angažmán vo vedľajšej prevádzke nemeckej školy, keď sú obrany účinné práve vďaka nešachovaniu! Nasledujúce originály sú prvými lastovičkami pri prezentovaní prešporského kráľa v nepriamych exoúlohách - zatiaľ iba v pomocných a podmienkových. 538 aplikuje v pomocnom mate českú kompozičnú metódu s nevídanou, doslova absolútnou ekonómiou farebnoechových modelových matov. Štvorčatá vo forme pokračujúcich dvojníkov. A (diagram): 1.Ka3 Ke5! 2.Db2+ KDxa5#, B (Kf4 na d7): 1.Vb4 Ke6! 2.Db3+ KDa6#, C (v B Ka4 na a5): 1.Vb5 Ke7! 2.Db4+ KDa7#, D (v C Ka5 na a6): 1.Vb6 Ke8! 2.Db5+ KDa8#. Na štyroch poschodiach aristokratickej štvorkameňovej sály sa odohráva v Divadle jedného herca štvordejstvové predstavenie s názvom Rex solus, ktorého jediným bielym aktérom je superminimálkový rex possoniensis. Svojrázna motivácia jeho ťahov na vrchol uhla zanecháva výrazne exotický dojem. (Porovnaj: K. Mlynka, 9.m. 1.WCCT 1973, H3#, s opačnou motiváciou!) V tejto oblasti sa dá očakávať obrovský rozmach originálnej tvorby, no bez počítačových programov by bolo nepredstaviteľné udržať v medziach korektnosti takúto nesmierne vitálnu, ťažko skrotiteľnú exofigúru. Celkom dobrú živnú pôdu pre bohatú žatvu umeleckých úspechov sľubujú i reflexné maty - 539: 1.Sg8! hr., Kh6, Kh4 2.Sf7+, Jg4+, Jf3+ KSxf7, KJf7, KJg6#. A máme odrazu dočinenia s veľmi vďačnými domutovanými prešporskokráľovskými batériovými odťahmi. Ani ďalšie druhy kompozícií - predovšetkým ich dvojťažkové žánre, ak nechceme provokovať s exoštúdiami -ani iné typy exošachu (Sat) nemusia však zostávať nepovšimnuté, o čom svedčí tiež samomat-maximálnik 540 s geometrickou ideou kríža vežového exkráľa: 1. ... Ke4 2.Ve6+ KVxe6#, 1.Vg7? tempo, Ke4 2.Ve7+ KVxe7#, 1. ... Sc8!, 1.Vg5? Ke4!, 1.Vg8! hr., fxg4, dxe3, cxb4, Ke4, Kc6 2.d8V+, Vg5+, Vd2+, Va5+, Ve8+, Vg6+! KVxd8, KVxg5, KVxd2, KVxa2, KVxe6, KVxg6#. Zdá sa, že predstavená exofigúra prešporský kráľ môže byť smelo zaradená po boku takých hrdinských veliteľov šachových bitiek ako sú mutujúci kráľ, kráľ-proteus, roi camoufle alebo rex ultimo či ďalších kráľov, ktorí vznikli predefinovaním ortodoxného. (Určite by nebolo od veci otestovať ju v špeciálnom turnaji.)

Karol Mlynka

Karol Mlynka
JT Brabec-60 C 26.5.1998
2. čestné uznanie
535 Mat-64 č.28 12/2002
Godefroy Martin
Problem 1955
536 Mat-64 č.28 12/2002
2#                                    11 + 14
3#                                       8 + 8
Karol Mlynka
Originál podľa G.Martina
537 Mat-64 č.28 12/2002
Karol Mlynka
Originál
538 Mat-64 č.28 12/2002
3#                                        8 + 8
h2#                                      1 + 3
Karol Mlynka
Originál
539 Mat-64 č.28 12/2002
Karol Mlynka
Originál
540 Mat-64 č.28 12/2002
r2#                                      6 + 3
s2#                                      9 + 9