Stěhování duší II./9

Walther von Holzhausen je z dnešného pohľadu už skutočne klasika. To však neznamená, že jeho tvorbu, ako aj tvorbu ďalších klasikov tohto obdobia, nie je možné "vnímať". Dokonca pravdepodobnosť "sťahovania" je o niečo vyššia, keďže technická úroveň za posledné roky a desaťročia sa podstatne zvýšila. Avšak na druhej strane je aj väčšie riziko, že "sťahovanie" už v minulosti nastalo a teda sa perspektívne rodí plagiát. Dúfam, že to nie je prípad diagramu č. 203. "Riešiteľ" opäť našiel neobranu: 1.... h5? 2.Vb8? h4 3.Vh8 hxg3, h3 4.Jxg3, gxh3#. A odovzdal svoj postreh "skladateľovi". Ten vyplnil svoju úlohu, pričom pridal návrat bielej figúry a jednu zvodnosť. Tá oproti zdroju inšpirácie vychádza z faktu, že batériový mat odkrývajúci diagonálu a8-h1 (4.Jxg5#) je možný len vtedy, ak biely pešiak g5 je odstránený zo šachovnice.

Walther von Holzhausen
1904
202 Mat-64 č.13 1/2001
Ladislav Salai jr.
Československý šach 1991
2. čestné uznanie
203 Mat-64 č.13 1/2001
4#                         11 + 4
4#                           8 + 7
1.Vb7 !
(2.Da2 ~ 3.Df2 ~ 4.Dg1#)
1.... h6 ! 2.Da2 hxg5 3.Da8 !
Kxg2 4.Vh7#
1.Jb3 ? h6 ! 2.Jd2 h5 3.Je4
Kxg2!
1.Jb5 ! ( 2.Jc3 )
1.... h6 2.Jc3
2.... hxg5! 3.Je4 Kxg2 4.Jxg5#
2.... h5 3.Jd1 h4 4.Jf2#
1.... h5 2.Jd4 h4 3.Jf5
3.... h3 4.gxh3#
3.... hxg3 4.Jxg3#

Ladislav Salai jr.