Stěhování duší II./8

Zatiaľ najúspešnejšie "sťahovanie duše". Nie podľa ocenenia, ale podľa pocitov, ktoré som mal po dokončení skladby. "Riešiteľ" začal 1.Vh8 ! d5 2.Jb7 ? Vxb7 3.Sd1 a 4.Sxf3#. A bol spokojný. Dôsledne zakryl diagonálu a8-h1 a nebol vyrušený ani ťahom 3.... Vb3 ! Avšak analogický variant po 1.... d6 sa nekonal. Neexistovala biela figúra, ktorá by vstupom na c7 dôsledne zakryla diagonálu b8-h2. Nasledovalo preskúmanie správnosti autorovej intencie. Vtedy sa však už začínal prebúdzať "skladateľ" s jasnou myšlienkou. Syntéza dáva recipročnú zámenu 2. a 3. ťahov bieleho. A konštrukčne by to bolo možné len s pomocou rozdielnej dĺžky hrozieb v rámci zvodnosti a riešenia. "Sťahovanie" mohlo začať. Malé post sciptum. Diagram č.187 ma síce uspokojuje, ale verím, že raz nad diagramom bude naviac pripísané "úprava" a na a3 nebude biela dáma. Tá mi tam i po rokoch strašne vadí.

Avenir Popandopulo
Večernij Kijev 1965
1. cena
186 Mat-64 č.12 12/2000
Ladislav Salai jr.
Martin 1988-1989
1. cena
187 Mat-64 č.12 12/2000
4#                         8 + 11
4#                        13 + 13
1.Vh8 ! ( 2.Vxh7# )
1.... d6 2.Je4 ! d5 3. Sc7 !
3.... Vxc7 4.Jg3#
3.... Sxc7 4.Vxh7#
1.... d5 2.Sd1 ! d4 3.Jb7 !
3.... Vxb7 4.Sxf3#
3.... Sxb7 4.Vxh7#
1.Vh8 ? ( 2.Kxg7# )
1.... d6 2.Je2 !
( 2.Jc7 ? Vxc7 3.Je2 Vf7 ! )
2.... d5 3.Jc7 !
3.... Vxc7 4.Jf4#
3.... Sxc7 4.Kxg7#
1.... d5 2.Sxg2 !
( 2.b7 ? Vxb7 3.Sxg2 Vf7 ! )
2.... d4 3.b7 !
3.... Vxb7 4.Sf3#
3.... Sxb7 4.Kxg7#
1.... Se5 !
1.Vf5 ( 2.Vh6+ )
1.... d6 2.Jc7 !
( 2.Je2 d5 3.Jc7 Sxc7 ! )
2.... Vxc7 3.Je2 ~ 4.Jf4#
1.... d5 2. b7 !
( 2.Sxg2 d4 3.B7 Sxb7 ! )
2.... Vxb7 3.Sxg2 ~ 4.Sf3#

Ladislav Salai jr.