Stěhování duší II./6

Ďalšie "sťahovanie" je štúdiové a aj výnimočné. Tentokrát s troma diagramami. Najprv sa "riešiteľ" zoznámil s diagramom č. 160. Riešenie začalo ťahmi 1.Vh1? De3 2.Vg3 Df2+ 3.Kh3 De2? 4.Vh2? De4??. Samozrejme ťah 4.-De4?? už robil "skladateľ", ktorý prebral iniciatívu. Uvoľnil dráhu geometrickému pohybu bielych figúr a vhodne zapracoval do tohto pohybu malú "prestávku" (9.Va8!). Keď už bol jasný celkový ideový obsah, úplne náhodne sa objavil diagram č. 161. A paradoxne hneď z dvoch zdrojov. Skladbu na diagrame č. 161 najprv objavil "riešiteľ" v rámci ďalšieho vyhľadávania umeleckých zážitkov a pár dní nato ma na existencii tejto štúdie upozornil Miško Hlinka, ktorému som prvú schému posielal na posúdenie. I napriek tomuto prerušeniu som sa rozhodol, že "sťahovanie" prebehne do konca. Dôvodom bola už spomenutá krátka "prestávka" geometrického pohybu bielej trojice, ktorá podľa môjho názoru (myslím si to aj s odstupom času a teda nezaťažený priamym tvorivým napätím) má právo na samostatnú existenciu bez ďalších doplnkov nad diagramom. Nakoniec, nech čitateľ posúdi sám. Diagram č. 162.

Imre Gábor Bekey
Magyar Sakkvilág 1935
160 Mat-64 č.10 10/2000
David Gurgenidze
Arménsko JT 1975
1. - 2. cena
161 Mat-64 č.10 10/2000
+                             5 + 5
+                             5 + 5
1.Vf7 ! De5+ 2.Vg3 Db2+
3.Kh3 Dh8 4.Vc7 ! Dg8 5.Vg4
e3 6.Vh7++
1.Va8 Dc6+ 2.Kb8 Db6+ 3.Vb7
Dc5 4.Vc7 Db6+ 5.Kc8 Db5
6.Vb8 Dd5 7.Vd7 Dc6+ 8.Kd8
Dc5 9.Vc8 De5 10.Ve7 Dd6+
11.Ke8 Dd5 12.Vd8 Df5
13.Ve5 ! +
Ladislav Salai jr.
MAY-PAT 1988 (oprava)
162 Mat-64 č.10 10/2000
+                             6 + 5
1.Vc7+ Kh8 2.Vb8 Df3 3.Vd7
Dc6+ 4.Kd8 Dc5 (4.-Je5 5.Ke7+
Kh7 6.Jf6+ Kg6 (6.-Dxf6+
7.Kxf6+ Jxd7+ 8.Ke6 Jxb8
9.Kd6 +) 7.Vd6 Dc7+ (7.-Dc4
8.Jd7+ Kf5 9.Vf6+ Ke4
10.Ve6 +) 8.Jd7+ Kf5 9.Vd5 +)
5.Vc8 De5 (5.-Dxa5+ 6.Ke7+
Kh7 7.Ke6+ Kg6 8.Jf4#) 6.Ve7
Dd6+ 7.Ke8 Dd5 8.Vd8 Df5
(8.-Db5+ 9.Kf7+ Kh7 10.Kf8+
Kg6 11.Jf4+ Kf6 12.Vd6+ Kf5
13.Vd5+ +
8.-Dc6+ 9.Kf7+ Kh7 10.Kf8+
Kg6 11.Ve6+ Dxe6 12.Jf4+ +)
9.Va8! (9.Vb8? Je5! 10.Vxe5
Dxe5+11.Kf7+ Dxb8 +) 9.-Dd5
10.Vc8 Df5 11.Vd8 (tempo)
Je5 12.Vxe5 Dxe5+ 13.Kf7+
Kh7 14.Jf6+ +

Ladislav Salai jr.