Stěhování duší II./4

Už pri pohľade na dvojťažku Jefima Ruchlisa (č. 91) som cítil, že ma čaká umelecký zážitok. Nielen skutočne estetická pozícia, ale aj tušenie témy pokusov, čo je môjmu kompozičnému cíteniu veľmi blízke. Akurát som ešte netušil, že prebehne aj "sťahovanie". "Riešiteľ" sa pokúšal "vyriešiť" núkajúce sa pokusy 1.Se5? a 1.Sf6?, ale márne. Keď sa presvedčil, že autor sa tým vôbec nezaoberal, tak už len poradil "skladateľovi", že stačí ešte raz bielym pokryť pole d4 a postaviť bieleho kráľa mimo dosah čiernopoľného čierneho strelca. V konečnom dôsledku to nebolo až tak jednoduché, ale podarilo sa. Výsledok je na diagrame č. 92. Obidve úlohy majú ešte niečo spoločné. Vďaka jednému pešiakovi ich nemožno nazvať úloha - aristokrat.

Jefim Ruchlis
Červonyj Gyrnik 1962
1. cena
91 Mat-64 č.6 6/2000
Ladislav Salai jr.
Cieľ 1988
92 Mat-64 č.6 6/200
2#                           7 + 8
2#                           9 + 8
1.Ve5 ? ( 2.Dd4, De4# )
1.... Vxe5 2. Dd4#
1.... Sxe5 2. De4#
1.... Sc4 !
1.Ve6 ? ( 2.Db5, De4# )
1.... Vxe6 2. Db5#
1.... Sxe6 2. De4#
1.... Jd6 !
1.Vf6 ? ( 2.Dd4, Jf4# )
1.... Vxf6 2. Dd4#
1.... Sxf6 2. Jf4#
1.... Je2 !
1.Vf7 ! ( 2.Db5, Jf4#)
1.... Vxf7 2. Db5#
1.... Sxf7 2. Jf4#
1.Sd5 ? ( 2.Df3, Vf5# )
1.... Vxd5 2. Df3#
1.... Sxd5 2. Vf5#
1.... Jg5 !
1.Sc6 ? ( 2.Df3, Je6# )
1.... Vxc6 2. Df3#
1.... Sxc6 2. Je6#
1.... Jg5 !
1.c5 ? ( 2.De3, Vf5#)
1.... Vxc5 2.De3#
1.... Sxc5 2. Vf5#
1.... De4 !
1.Jb6 ? ( 2.De3, Je6#)
1.... Vxb6 2.De3#
1.... Sxb6 2. Je6#
1.... Ve5 !
1.Vd5 ? ( 2.Df3, Jh5# )
1.... Vxd5 2.Df3#
1.... Sxd5 2. Jh5#
1.... Dd1 !
1.Vc5 ! ( 2.De3, Jh5#)
1.... Vxc5 2. De3#
1.... Sxc5 2. Jh5#

Ladislav Salai jr.