Stěhování duší II./3

Prvá a zatiaľ posledná ukážka z oblasti, kde tiež, jemne povedané, pôsobím už pár rokov. Na diagrame č. 77 je záver partie, ktorý sa bielemu mimoriadne nevydaril. Našťastie. "Riešiteľ" pri riešení tejto kombinácie dopadol obdobne. Akurát bol o niečo predvídavejší, lebo ešte našiel 43.Vxc2!, čo samozrejme nepostačuje pre prosté 43.-Vb4+ so ziskom veže. Avšak "skladateľ" už vedel, že ako 42.-Vd7!, tak aj 43.Vxc2! je dostatočný základ na samostatnú štúdiu. Tentokrát proces skladania bol podstatne dlhší, ale miniatúrka na diagrame č. 78 bola nakoniec dostatočnou odmenou.

Szöllösi - Csala
Balatonszéplak 1982
77 Mat-64 č.5 5/2000
Ladislav Salai jr.
MAT-PAT 1987
78 Mat-64 č.5 5/2000
po 40. ťahu čierneho       7 + 6
+                             3 + 4
41.Vfc7 ?? Vd8+ 42.Ke4
Vd7! +
1.Kd7 Vd5+ 2.Ke6 !
(2.Ke7? Vd1! +)
2.... Vd8! (2.... Vd1 3.Vh8+
Kg5 4.Vhg8+ Kf4 5.Vxg2 c1D
6.Vf8+ Ke3 7.Vg3+=)
3.Vxc2! Vg6+ 4.Kf7 Vxb8
5.Vh2+ Kg5 6.Vg2+ Kf5
7.Vf2+! (7.Vxg6? Vb7++)
7... Kg5 8.Vg2+=

Ladislav Salai jr.