Stěhování duší II./2

Pri našej druhej ukážke "sťahovania duše" ešte ostaneme pri ruskej klasike. Tentokrát priebeh "sťahovania" nebol úplne identický s predchádzajúcim príkladom. V prvej fáze som sa snažil vylepšiť konštrukciu štúdie na diagrame č. 60. V priebehu prvých pokusov som si spomenul na staršiu ideu syntézy dvoch klasických materiálov - biela dáma a biely strelec kontra čierna dáma a biela dáma a biely jazdec kontra čierna dáma. A ďalej to už v podstate išlo samospádom. Aj keď z dnešného pohľadu je druhý klasický materiál použitý mierne neštandardne ( chcelo by to k úplnej spokojnosti ešte jedno "sťahovanie" ), diagram č. 61 má svoje opodstatnenie a teda aj nárok na samostatnú existenciu. Dokonca bol aj splnený prvý impulz pre skladanie, t. j. zlepšenie konštrukcie.

V.Platov & M.Platov
Pravda 1927
4. cena
60 Mat-64 č.4 4/2000
Ladislav Salai jr.
Martin 1986-1987
1. pochvalná zmienka
61 Mat-64 4.4 4/2000
+                             4 + 6
+                             4 + 4
1.Se4+ ! Kxd4 2.b7 a2 3.b8D
a1D 4.Db4+ Ke5 5.De7+ Kf4
6.Dh4+ Ke5 7.Dh8++
1.b7 a2 2.Se4+ !
2.... Kxe4 3.Jc2 e2 4.b8D e1D !
5.Db7+ Kf5 6.Df7+ Kg5 7.Dg7++
2.... Kxd4 3.b8D a1D 4.Db4+
Ke5 5.De7+ Kf4 6.Dh4+ Ke5
7.Dh8++

Ladislav Salai jr.