Stěhování duší II./12

Ďalšie "sťahovanie" v rámci oddelenia dvojťažiek má rovnaké príznaky, ako jubilejné desiate ( pozri Mat-64 č.16 ). Úloha na diagrame č. 416 od začiatku na mňa pôsobila neuceleným dojmom. A to sa týkalo motivácie úvodných ťahov, hrozieb i jednotlivých vyvrátení. Opäť schéma sľubovala viac. Výzva bola prijatá, keď navyše sa sama od seba objavila jasná celková koncepcia. V riešení téma Fleck a v rámci tematických pokusov budú obrany z riešenia vyvráteniami, keďže každý pokus bude vďaka zoslabujúcemu motívu v prvom ťahu bieleho obsahovať hrozbu o jeden mat chudobnejšiu. Logicky táto koncepcia sedela a ani jej uvedenie do reality nebolo veľmi bolestné. Dokonca diagram č. 417 bol ocenený cenou čo je v mojej dvojťažkovej ( pokusovej ) tvorbe skutočne výnimka.

Lászlo Linder
Brogi MT 1977
2. cena
416 Mat-64 č.24 12/2001
Ladislav Salai jr.
Martin 1992-1993
4. - 5. cena
417 Mat-64 č.24 12/2001
2#                                       9 + 7
2#                                   11 + 10
1.Jf8 ? (2.Ved8,Sa3,Se5#)
1.... Je6 !
1.Jd8 ? (2.Jxf7,Sa3,Se5#)
1.... Dh5 !
1.Jec5 ? (2.Je4,Se5,Ved8#)
1.... Jc3 !
1.Jd4 ? (2.Jf5,Sa3,Vcd8#)
1.... Dh3 !
1.Jg7 ! (2.Jf5,Sa3,Se5,Ved8#)
1.... Je6 2.Jf5#
1.... Dh5 2.Ved8#
1.... Jd4 2.Sa3#
1.... Dh3 2.Se5#
1.Jc7 ?
(2.Dxb2,Dxg3,Sd6,Sxg7#)
1.... J7f5 !
1.Je7 ?
(2.Dxb2,Dxg3,Sxg7,Vc5#)
1.... Vxe3 !
1.Jf6 ?
(2.Dxb2,Dxg3,Sd6,Vc5#)
1.... Dxb4 !
1.Jf4 ?
(2.Dxb2,Sd6,Sxg7,Vc5#)
1.... Sd4 !
1.Jc3 ?
(2.Dxg3,Sd6,Sxg7,Vc5#)
1.... Vxg5 !
1.Jb6 !
(2.Dxb2,Dxg3,Sd6,Sxg7,Vc5)
1.... Vxg5 2.Dxb2#
1.... Sd4 2.Dxg3#
1.... Vxe3 2.Sd6#
1.... Dxb4 2.Sxg7#
1.... J7f5 2.Vc5#

Ladislav Salai jr.