Stěhování duší II./11

Diagram č.275 skrýva veľmi príjemnú logickú trojťažku Herberta Ahuesa. Obsahuje dva tematické pokusy s vyvráteném založeným na zaclonení bieleho strelca vlastnými figúrami. A tematické riešenie s Plachuttovou témou. I napriek tomu "sťahovanie" prebehlo. Podnetom bol neexistujúci pokus 1.Sf5 ? a nasledovná úvaha. Pokiaľ by pole d3 nebolo čiernym kryté a konštelácia figúr na e-stĺpci by bola pre bieleho priaznivejšia, tak sa môže udiať: 1.... Vff5 2.Jd5+ Ke4, Vxd5 3.Ve-, Dd3#. A obdobne z druhej strany. Čiže akýsi anti-Plachutta. A vlastne s Ahuesovým podaním recipročná zámena 2. ťahov bieleho v rámci riešenia a zvodnosti. Že úvaha nebola postavená na vode, svedčí diagram č.276, ktorý dokonca zapôsobil aj na rozhodcu. Jedno z tých úspešnejších "sťahovaní".

Herbert Ahues
Schweizerische Schachzeitung
1977 1. cena
275 Mat-64 č.17 5/2001
Ladislav Salai jr.
Martin 1992-1993
1. cena
276 Mat-64 č.17 5/2001
3#                         7 + 12
3#                          11 + 9
1.Sa8 ? Vff5 2.Jd5+ Ke4 !
1.Sh1 ? Vhf5 2.Vf3+ Ke4 !
1.Sb1 ! (2.Jxc4+ Jxc4 3.Dd3#)
1.... Vff5 2.Jd5+ Vxd5 3.Vf3#
1.... Vhf5 2.Vf3+ Vxf3 3.Jd5#
1.c7 ? ( 2.Dc4+ Jxc4 3.Jc6# )
1.... Vdd3 a 2.Sc3+ A Vxc3
3.Jd5# B
1.... Vfd3 b 2.Jd5+ B Vxd5
3.Sc3# A
1.Sd3 ! ( 2.Sc3+ A 3.Jd5# B )
1.... Vdxd3 a 2.Jd5+ B Vxd5
3.Db5#
2.... Kc4 3.Vc1#
1.... Vfxd3 b 2.Sc3+ A Vxc3
3.Db5#
2.... Kc4 3.Vf4#

Ladislav Salai jr.