Stěhování duší II./10

Pri jubilejnej desiatej ukážke ( č.252 ) bol "riešiteľ" úspešný. Tým to však neskončilo. I tentokrát sa ozval "skladateľ" hneď s niekoľkými námietkami. Na 1.... Dd5 v úvodnej pozícii nie je pripravený mat. Po obrane 1.... Jd~ sa mat Jd2 objavuje v dvoch pokusoch. Vyvrátenia jednotlivých pokusov nie sú motivačne jednotné. A navyše základná schéma sľubuje viac, ako bolo autorom č.252 dosiahnuté. To bola výzva, na ktorú "skladateľ" reagoval. Či úspešne, nech čitateľ posúdi sám.

Lars Larsen
Thema Danicum 1979
252 Mat-64 č.16 4/2001
Ladislav Salai jr.
Martin 1992-1993
4. čestné uznanie
253 Mat-64 č.16 4/2001
2#                         11 + 8
2#                          11 + 9
1.Jf7 ? ( 2.De5# )
1.... Jd~ 2.Dg6#
1.... Jf5 !
1.Jd3 ? ( 2.De5# )
1.... Jd~ 2.Jc5#
1.... Jb7 !
1.Jef3 ? ( 2.De5# )
1.... Jd~ 2.Jd2#
1.... Jd3 !
1.Jc4 ? ( 2.De5# )
1.... Jd~ 2.Jd2#
1.... Jxc2 !
1.Jd7 ! ( 2.De5# )
1.... Jf7 2.Jc5#
1.... Jb7 2.Sc6#
1.Jc6 ? ( 2.Dd4,Dc3,Dc5# )
1.... Jd~ 2.Ja5#
1.... Jb7 !
1.Jc2 ? ( 2.Dd4,Dc3# )
1.... Jd~ 2.Jxa3#
1.... Jb5 !
1.Je2 ? ( 2.Dd4,Dc3# )
1.... Jd~ 2.Je3#
1.... Jf5 !
1.Jf3 ? ( 2.Dd4,Dc3# )
1.... Jd~ 2.Jd2#
1.... Jxe4 !
1.Je6 ? ( 2.Dd4,Dc3# )
1.... Jd~ 2.Sd5#
1.... Jb7 !
1.Jb3 ! ( 2.Dd4,Dc3# )
1.... Jb7 2.Jd2#
1.... Jxe4 2.Ja5#
1.... Kb4 2.Db5#

Ladislav Salai jr.