Stěhování duší II./1

V roku 1908 vychádzala v denníku "Zlatá Praha" šachová rubrika, ktorú viedol Miroslav Havel. V rámci tejto rubriky uverejňoval na pokračovanie miničlánky s názvom "Stěhování duší". Pôvodne ako "Originál a plagiát", ale po protestoch Dr. Emila Palkosku bol názov zmenený na poetickejšie "Stěhování duší". V každom miničlánku boli vždy dva diagramy, pričom autorom jedného bol práve Dr. Emil Palkoska. Druhý diagram Miroslav Havel uvádzal ako Palkoskovho predchodcu. Týmto spôsobom sa riešil spor dvoch českých kompozičných velikánov a pre objektívnosť treba dodať, že pravda sa prikláňala raz na jednu a raz na druhú stranu. Toľko úvodné intermezzo. Samotný poetický názov "Stěhování duší" mi prišiel na myseľ ako vhodný v prvom momente, keď som sa rozhodol dať dokopy tento seriál miničlánkov. Avšak v tomto prípade budem "kritizovať" sám seba. Takže ideové zameranie bude mierne odlišné. V každom miničlánku budú obdobne dva diagramy. Prvý diagram vždy vystupuje ako zdroj inšpirácie autora tohto seriálu a má pre všetky miničlánky jednu spoločnú črtu. Skladbu na diagrame som samostatne riešil ( niekedy aj vyriešil! ). Druhý diagram vznikol práve ako dôsledok "sťahovania duše". Čiže, zjednodušene povedané, bude v ďalšom podaný dôkaz o pozitívnom vplyve riešiteľského šachu na vlastnú tvorbu riešiteľa. A pokiaľ "sťahovanie duše" nenastane, čo je ďaleko častejší prípad, stále riešiteľovi ostáva umelecký zážitok z vyriešenej úlohy. Samozrejme za predpokladu, že riešená úloha má svoje umelecké kvality. Takže po 92 rokoch ponúkam čitateľom časopisu MAT-64 voľné pokračovanie "Stěhování duší" a tajne dúfam, že nebudem nudiť. Svojho času som si kompletne preriešil tvorbu známeho ruského skladateľa Leonida Kubbeľa. Na diagrame č. 19 je práve jeho štvorťažka. Pri riešení tejto českej úlohy mi hneď udreli do očí nasledovné varianty: 1.c4? Jf7? 2.Vf5+ exf5 3.Vd5+ Ke6 4.exf5#, 1.... c5? 2.Vxe6+ Kxe6 3.Ve7+ Kd6 4.e5#. Dva modelové maty, ale po priebehu, ktorý nedával zmysel. Po kontrole autorovej intencie skončil "riešiteľ" a nastúpil "skladateľ". Bola treba nájsť opodstatnenie tohto nezmyselného priebehu a pridať tretí modelový mat. Ďalší priebeh bol pomerne rýchly a úspešný. Dokonca sa podarilo z hore uvedených modelových matov vytvoriť echo. Celý priebeh skladania bol taký rýchly ( niekoľko hodín ), že ako autor som úlohu na diagrame č. 20 nepovažoval za dostatočne kvalitnú a v archíve ležala niekoľko rokov. Až keď bol v roku 1985 vypísaný Memoriál Fritza a Pachmana a ja som nemal čím konkurovať ( a chcel som konkurovať ), úloha bola vytiahnutá z archívu a zaslaná. Výsledok bol pre mňa menším šokom.

Leonid Kubbeľ
"64" 1935-1936
3. cena
19 Mat-64 č.2 2/2000
Ladislav Salai jr.
Fritz & Pachman MT 1985
1. cena
20 Mat-64 č.2 2/2000
4#                           9 + 9
4#                          6 + 13
1.Ve7 ! ( 2.Vexe6+ Vxe6
3.Vf5+ Kd6 4.Vd5# )
1.... b2 2.Vf8 Kd6 3.Vd7+
Kxd7 4.Vd8#
1.... c5 2.Vf5+ Kd6 3.Vd5+
ed5 4.e5#
1.Ja4 ! ( 1.... e2 hr. 2.Vxc8
e1J+ 3.Vxe1 ~ 4.Jb6# )
1.... b5 2.Vxd6+ Kxd6 3.Vd7+
Kc6 4.d5#
1.... Jge7 2.Ve5+ de5 3.Vc5+
Kd6 4.de5#
1.... Jf6 2.Jc3+ Sxc3 3.Jg6
Kxe6 4.Jf4#

Ladislav Salai jr.