Slovenský výber

Publikácia obsahuje 393 vybraných šachových problémov slovenských autorov (niektoré v spoluautorstve so zahraničnými) z obdobia 1993-1998 a ešte 49 skladieb z predchádzajúcich rokov. A hoci skladby do každého zo siedmich oddelení (dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, pomocné maty, samomaty, exoproblémy, štúdie) vyberala a bodovala dvojica zahraničných rozhodcov, vo výbere nejde o žiadnu súťaž, ale o historické šachovokompozičné svedectvo doby. Z tohoto dôvodu boli do publikácie zaradené i niektoré ďalšie kompozície, ktoré ich autori z rozličných dôvodov nedodali. Tak sa naplnil hlavný cieľ tejto publikácie, ktorým je dokumentácia určitého úseku v tvorbe slovenských skladateľov a jej prostredníctvom poskytnutie krásneho estetického zážitku všetkým milovníkom šachového umenia. (A práve v tomto duchu boli redakčne upravené i niektoré príliš kritické komentáre rozhodcov...)

Cena : 200 Sk + poštovné
Objednávky na adrese : brabec@nextra.sk