Pokračovanie...

V 26.čísle časopisu Moment zo dňa 29.6.2001 v šachovej rubrike bolo okrem iného napísané : Po 36 rokoch 5 mesiacoch a 20 dňoch zaniká naša šachová rubrika. Začínala v denníku Pravda, aby postupne prešla do jej sobotňajšej prílohy, potom do samostatnej Nedeľnej Pravdy, (ktorá niekoľkokrát menila názov) a nakoniec do Momentu. Zmena zamerania týždenníka postihla niekoľko rubrík, aby dala miesto štatisticky príťažlivejším materiálom. Naša rubrika vytvorila celú sériu slovenských rekordov, s niektorými by sa možno mohla uchádzať o zápis do Guinnesovej knihy. Ale najmä vychovala generácie slovenských šachových skladateľov, odvetvia, v ktorom je Slovensko veľmocou. Nič netrvá večne, ale na druhej strane všetko sa mení. Sme presvedčení, že naša rubrika sa časom reinkarnuje, veď krása nášho druhu umenia musí niekde dostať miesto. Všetkým našim priaznivcom ďakujeme za podporu a pochopenie a budeme ich včas písomne informovať o novom živote. A pokúsime sa aj o náhradu všetkých restov, ktoré náhla smrť priniesla. Do čítania onedlho kdesi inde ...

... A nemožné sa stalo skutočnosťou ...

Šachová rubrika, ktorá v Momente zanikla 29.6.2001 sa vďaka veľkej iniciatíve
Bedricha Formánka vrátila tam, kde 9.1.1965 začínala, teda do denníka Pravda, kde mala obnovenú premiéru 15.11.2001. Rubrika bude v denníku Pravda vychádzať každý štvrtok. Z obnovenej rubriky na ukážku prvé dve uverejnené originálne skladby. Prvá je od nestora slovenských šachových skladateľov, ktorý 26.10.2001 oslávil svoje 97. narodeniny a druhá od autora z mladšej generácie, ktorý sa nechal inšpirovať slávnou skladbou Samuela Loyda (New York Albion 1857).

Alexander Pituk
3354 Pravda 15.11.2001
Banská Štiavnica
Daniel Novomeský
3355 Pravda 22.11.2001
Bratislava
2#                        12 + 11 3#                           4 + 1