Predbežný výsledok / Preliminary award
medzinárodnej skladateľskej súťaže
" Jubilejný turnaj Ján Golha - 50" C 30.12.2006

Správa usporiadateľa

V medzinárodnej skladateľskej súťaži z príležitosti 50. narodenín Jána Golhu konkurovalo v troch oddeleniach spolu 66 šachových kompozícií od 21 autorov z 11 krajín:
Česko, Chorvátsko, Francúzsko, Izrael, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko a Taliansko. Do oddelenia A zaslalo 8 skladateľov 16 ortodoxných dvojťažiek s ľubovoľnou témou, do oddelenia B zaslalo 8 skladateľov 17 exodvojťažiek a do oddelenia C zaslalo 12 skladateľov 33 pomocných matov s exopodmienkou Parrain Circe. Rozhodcom všetkých oddelení bol jubilant.

Účastníci súťaže:

Giuseppe Acciaro Taliansko C33
Michel Caillaud Francúzsko C10
Vlaicu Crisan Rumunsko C16,C17,C18,C19
Allessandro Cuppini Taliansko B12,C30,C32
Alexander Fica Česko A6*
Michael Grushko Izrael C9*
Henryk Grudziński Poľsko C21
Dejan I. Glišić Chorvátsko A12
Eric Huber Rumunsko C11,C12,C13,C14,C15
Václav Kotěšovec Česko B7,B8
Zoltán Labai Slovensko A3,A4,A5,A6*
Juraj Lörinc Slovensko B10,B11,C9*,C27,C28,C29
Cosme Brull Mayol Španielsko C20,C22
Karol Mlynka Slovensko A9,A10,A13,A14,A15,B2,B3,B4,B5,B6,B13,B14,B16,B17,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C23
Dieter Müller Nemecko A1,A2,B1*
Abdelaziz Onkoud Francúzsko A11
Franz Pachl Nemecko B1*
Josip Pernarić Chorvátsko A16,B15
Guy Sobrecases Francúzsko B9,C7,C8,C31
Dragan Stojnić Srbsko A7,A8
Jaroslav Štúň Slovensko C24,C25,C26

Bratislava, január 2007, Karol Mlynka, usporiadateľ

Posudok rozhodcu


Po skončení zasielacej lehoty dostal od usporiadateľa 16 ortodoxných dvojťažiek, 17 exodvojťažiek a 33 pomocných matov celkove solídnej úrovne v perefektnom vyhotovení, očíslované a bez mien autorov.
Pre predchodcov som nevylúčil žiadnu úlohu. Pre vedľajšie riešenia som musel rozhodovania vylúčiť úlohy č. B12,C8 a C33.
Moja najsrdečnejšia vďaka patrí všetkým zúčastneným skladateľom, ktorí mi touto formou gratulovali k životnému jubileu ako aj p. Udovi Degenerovi z Nemecka za overenie pôvodnosti vyznamenaných dvojťažiek a taktiež redaktorom šachových rubrík a časopisov za propagáciu súťaže. Osobitné poďakovanie by som chcel vysloviť usporiadateľovi turnaja, môjmu dlhoročnému priateľovi, Karolovi Mlynkovi, ktorý sa ochotne podujal na funkciu usporiadateľa po skončení zasielacej lehoty namiesto pracovne zaneprázdneného Ivana Jarolína, ktorému samozrejme za odvedenú prácu tak isto ďakujem.

Vráble, január 2008, Ján Golha, rozhodca

Oddelenie A: ortodoxné dvojťažky
Section A: orthodox twomovers

1st Prize, Zoltán Labai - A5
Úlohy podobného typu sa skladali koncom minulého storočia, ale i v súčasnej dobe dokážu zaujať. Trojfázová zámena obrany a matu v dobrom prevedení.
2nd Prize, Dragan Stojnić - A8
Trojfázová zámena matov ("Zagorujko") v spojení s témou Vladimirova a Banného.
1st Honourable Mention, Karol Mlynka - A9
Cyklická zámena obranných motívov (Mlynkova téma) v 3 variantoch, v jednej obrane po ťahu čierneho kráľa. Úloha mi pripomenula moju mladosť, keď som s podobnými úlohami začínal.
2nd Honourable Mention, Zoltán Labai - A3
Trojfázová zámena matov ("Zagorujko") po ťahoch čierneho pešiaka a s dobrým úvodníkom, ktorý dáva voľné pole čiernemu kráľovi.
1st Commendation, Abdelaziz Onkoud - A11
V posledných rokoch sa objavilo veľa podobných úloh, so spojením tém Barnesa a Hanneliusa.
2nd Honourable Mention, Dragan Stojnić - A7
Sekundárny Dombrovskis vo veľmi dobrom prevedení. Hoci som podobných úloh videl viac, priameho predchodcu som nenašiel.

Oddelenie B: exodvojťažky
Section B: fairy twomovers

1st Prize, Juraj Lörinc - B10
Téma Spišskej borovičky z roku 2003 "z rohu do rohu" v spojení s témou Lačného v ekonomickom spracovaní.
2nd Prize, Karol Mlynka - B2
Aktívna Mlynkova téma v 3 variantoch so zámenou 3 matov s použitím prešporského kráľa a ďalšími pridanými zámenami v zdanlivých hrách.
3rd Prize, Václav Kotěšovec - B7
Po obranách čiernych cvrčkov zanikne možnosť paralyzácie týmto cvrčkom a biely dáva mat cvrčkom. V každej fáze sú 3 matové polia paralyzované čiernymi cvrčkami síce rovnaké, ale v dôsledku zmeny priesečníka - cyklicky posunuté, čo v konečnom dôsledku vytvára Lačného tému. Za objavenie mechanizmu si úloha cenu zaslúži, hoci zvodník i úvodník berú voľné pole čiernemu kráľovi.
1st Honourable Mention, Václav Kotěšovec - B8
Cyklická zámena 5 obranných motívov, z ktorých je však len jeden exomotív. Trochu mi vadí slabšie využitie Sf6.
2nd Honourable Mention, Karol Mlynka - B3
Znovu cyklická zámena obranných motívov (Mlynkova téma), ale po prvýkrát s použitím exopodmienky Einsteinov šach.Táto exopodmienka sa veľmi pekne uplatní i v motíve "B" čo ma veľmi potešilo.
1st Commendation, Karol Mlynka - B13
Nevšedné zámeny s dobrým využitím prešporského kráľa.
2nd Commendation, Franz Pachl & Dieter Müller - B1
Hrozbové maty zo zvodností sa objavia ako variantové maty v riešení, čím spolu vytvoria prvky tém Le Granda a Dombrovskisa.

Oddelenie C: pomocné maty 3. a 4. ťahom s exo podmienkou Circe Parrain
Section C: helpmates with 3rd and 4th moves with fairy condition Circe Parrain

1st Prize, Michel Caillaud - C10
Keď som si prvýkrát prešiel úlohy tohto oddelenia, rozhodol som sa, že toto je najlepšia úloha. Krásne echové maty dvomi jazdcami a potom po odtajnení autorov i meno nad diagramom ma o tom úplne presvedčili.
2nd Prize, Vlaicu Crisan - C19
Pekné echové modelové maty neutrálnym strelcom z troch rohov šachovnice.
3rd Prize, Cosme Brull Mayol - C22
Poschodové farebnoechové maty, keď sa v každej fáze jeden zo strelcov počas riešenia "prefarbí".
1st Honourable Mention, Juraj Lörinc - C28
Echové modelové maty s "väzbou" neutrálneho jazdca v mate.
2nd Honourable Mention, Eric Huber - C11
Echové maty dvojšachom s premenou neutrálneho pešiaka.
3rd Honourable Mention, Jaroslav Štúň - C26
Pekné echové maty (škoda, že nie modelové) v štvorťahovom pomocnom mate s perfektným využitím exopodmienky v matoch pri štyroch voľných poliach čierneho kráľa.
1st Commendation, Vlaicu Crisan - C18
Pekné echové modelové maty využitím exopodmienky v matoch pri dvoch voľných poliach čierneho kráľa.
2nd Commendation, Eric Huber - C15
Obsahom rovnaká skladba ako predchádzajúca, lenže s použitím morského strelca namiesto blchy.
3rd Commendation, Eric Huber - C12
Echové modelové maty bez použitia exokameňov. Dvaja čierno-poľní strelci mi nevadia.
4th Commendation, Vlaicu Crisan - C16
Modelové maty dvomi jazdcami bez exokameňov, ale predchádzajúca úloha ma viac zaujala.
5th Commendation, Eric Huber - C13
Maty neutrálnym pešiakom na prvej rade čo Circe Parrain umožňuje, chutné.

Prípadné námietky proti tomuto výsledku zasielajte do 30.4.2008 na adresu: Ján Golha, Lúky 1231/89, 952 01 Vráble, Slovensko, alebo e-mail: goja@goja.sk